پیشنهادات ویژه

پرفروش ترین محصولات
حراج!

واش بتن آجیلی پارسیان مدل W655 سایز ۵۰*۵۰

۳۷۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W655 ، با ابعاد ۵۰*۵۰، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
حراج!

واش بتن آجیلی پارسیان مدل W644 سایز ۴۰*۴۰

۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W644 ، با ابعاد ۴۰*۴۰، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
حراج!

واش بتن آجیلی پارسیان مدل W636 سایز ۶۰*۳۰

۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W636 ، با ابعاد ۶۰*۳۰، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
حراج!

واش بتن پارسیان مدل W555 سفید سایز ۵۰*۵۰

۳۷۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W555 ، با ابعاد ۵۰*۵۰، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
حراج!

واش بتن پارسیان مدل W544 سفید سایز ۴۰*۴۰

۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W544 ، با ابعاد ۴۰*۴۰، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
حراج!

واش بتن پارسیان مدل W536سفید سایز ۶۰*۳۰

۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W536 ، با ابعاد ۳۰*۶۰، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
حراج!

واش بتن پارسیان مدل W455 سفید مشکی سایز ۵۰*۵۰

۳۷۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W455 ، با ابعاد ۵۰*۵۰، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید و مشکی، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
حراج!

واش بتن پارسیان مدل W444 سفید مشکی سایز ۴۰*۴۰

۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W444 ، با ابعاد ۴۰*۴۰، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید و مشکی، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
حراج!

واش بتن پارسیان مدل W355 آجیلی رودخانه‌ای سایز ۵۰*۵۰

۳۷۰,۰۰۰ ریال ۳۶۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W355 ، با ابعاد ۵۰*۵۰، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
حراج!

واش بتن پارسیان مدل W344 آجیلی رودخانه‌ای سایز ۴۰*۴۰

۳۳۰,۰۰۰ ریال ۳۲۰,۰۰۰ ریال
موزاییک شسته یا واش بتن مدل W344 ، با ابعاد ۴۰*۴۰، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
[tp_product_list layout=”carousel” display_post=”15″ order_by=”rand” display_product=”on_sale” column_space=”on” display_category=”%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d9%be%db%8c%da%86-%d9%88-%d9%85%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%8c%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a7%d8%b1,dreil-bargi”]