با عنایت به نبود سامانه هوشمند در زمینه ارائه خدمات ، ماشین آلات و ابزار ساختمانی و همچنین به صرفه نبودن هزینه تامین موارد  فوق برای سازندگان ساختمان و ابنیه و کسانی که در اسرع در سطح خرد و کلان ، بر آن شدیم تا با ارائه سامانه هوشمند ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی امکان دسترسی سریع و با صرفه به تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای احداث، تعمیر و نگه داری ساختمان را فراهم آوریم.

در این سامانه متقاضی دریافت ابزار آلات و ماشین با ارائه درخواست خود میتواند با کمترین هزینه و سریع ترین زمان ممکن  به آنچه که میخواهد دسترسی پیدا کند و عرضه کنندگان ابزار و ماشین آلات نیز با ارائه آنچه که در دست دارند حین ارائه خدمات به هموطنان با اجاره دادن ابزار خود میتوانند کسب در آمد کنند.