با توجه به عدم وجود سامانه هوشمند در حوزه خدمات مهندسی ، ساختمان و به صرفه نبودن هزینه تامین مهندس، کارگر و … برای افراد و همچنین سازندگان ساختمان و ابنیه در سطح خرد و کلان بر آن شدیم تا با ارائه سامانه ای هوشمند امکان دسترسی  سریع ، با صرفه و کم هزینه به ارائه دهندگان خدمات ساختمانی را برای کاربران گرامی فراهم آوریم.

در این سامانه متقاضی دریافت خدمات با ارائه درخواست خود میتواند با کمترین هزینه و سریع ترین زمان ممکن خدماتی با کیفیت دریافت نموده و عرضه کنندگان خدمات ساختمانی نیز با ارائه خدمات خود به درآمد مطمئن و قابل اتکا دست یابند.