بازرگانی خارجی

با توجه به اینکه نیروی انسانی شرکت طاها بازار، نیروهاای فنی و مهندسی از جمله مهندسی برق و متالوژی، مهندسی مکانیک و…… میباشد و حوزه فعالیت شرکت، فروش مصالح ساختمانی، ابزار و ماشین آلات، دکوراسیون داخلی و مبلمان میباشد؛ واحدی سازمان یافته تحت عنوان بازرگانی خارجی جهت انجام صحیح و کارآمد وظیفه خمدیریت واحد بازرگانی،مدیریت قسمت های فروش،خرید،تامین،مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین تعیین خط مشی های سازمان،اقدام تحلیل بازار و انتخخاب بازار هدف، عقد قراردادهای بازرگانی و بررسی بازار مصرف تولیدات سازمان یافته مورد نیاز بود.

از این جهت بر آن شدیم تا این واحد را در طاهابازار راه اندازی کرده و حوزه فعالیت خود را در سطح بین الملل به صورت کارآمد گسترده کنیم و بتوانیم محصولات تامین کنندگان داخلی را در سطح جهانی عرضه کنیم و همچنین محصولاتی که در ایران تولید نمیشوند و از نظر کیفی دارای استانداردهای جهانی میباشند وارد و در داخل کشور عرضه کنیم.

هدف ما جلب رضایت شماست.