دوستدار محیط زیست

دوستدار محیط زیست

با توجه به مخرب بودن برخی فعالیت های ساختمانی در حوزه محیط زیست و اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ، طاها بازار با ارائه خدمات استاندارد و با کیفیت سعی در حفظ بهتر محیط زیست و استفاده صحیح از آن دارد.
بدین منظور با اتوماسیونیزه کردن فعالیت ها و خدمات مرتبط در حوزه ساختمانی و همکاری با تولید کنندگان و تامین کنندگانی که محصولات سبز ( محصولاتی که به محیط زیست آسیب نمیزنند) عرضه میکنند توانسته است گامی موثر در جهت حفظ محیط زیست بردارد

دوستدار محیط زیست
دوستدار محیط زیست