سیستم جاروبرقی مرکزی

8 کالا

 • جارو برقی مرکزی کسری مدل KC 620

  تماس بگیرید
  کوبل ورودی(مکنده)کوبل خروجی(دمنده) مبتنی بر طراحی سایکلونیک. چفت چرخشی مخزن برای تخلیه آسان. فیلترکاتریجی از جنس پلی استر قابل شستشو. الکترو موتورهای2 پروانه صنعتی با قدرت مکش و عمر مفید بالا. پنل مخصوص برد بصورت مجزا با قابلیت جلوگیری از آسیب های ناشی از گرد و غبار،گرما و ........... برد کنترلر هوشمند به همراه نمایشگر. قابلیت نصب کیسه زباله. قابلیت نصب صدا گیر و اتصال به VENT از کوبل خروجی…
  نمایش سریع محصول
 • جارو برقی مرکزی کسری مدل KC 310

  تماس بگیرید
  کوبل ورودی(مکنده)کوبل خروجی(دمنده) مبتنی بر طراحی سایکلونیک. چفت چرخشی مخزن برای تخلیه آسان. فیلترکاتریجی از جنس پلی استر قابل شستشو. الکترو موتورهای2 پروانه صنعتی با قدرت مکش و عمر مفید بالا. پنل مخصوص برد بصورت مجزا با قابلیت جلوگیری از آسیب های ناشی از گرد و غبار،گرما و ........... برد کنترلر هوشمند به همراه نمایشگر. قابلیت نصب کیسه زباله. قابلیت نصب صدا گیر و اتصال به VENT از کوبل خروجی…
  نمایش سریع محصول
 • جارو برقی مرکزی کسری مدل KC 1860

  تماس بگیرید
  کوبل ورودی(مکنده)کوبل خروجی(دمنده) مبتنی بر طراحی سایکلونیک. چفت چرخشی مخزن برای تخلیه آسان. فیلترکاتریجی از جنس پلی استر قابل شستشو. الکترو موتورهای2 پروانه صنعتی با قدرت مکش و عمر مفید بالا. پنل مخصوص برد بصورت مجزا با قابلیت جلوگیری از آسیب های ناشی از گرد و غبار،گرما و ........... برد کنترلر هوشمند به همراه نمایشگر. قابلیت نصب کیسه زباله. قابلیت نصب صدا گیر و اتصال به VENT از کوبل خروجی…
  نمایش سریع محصول
 • جارو برقی مرکزی کسری مدل KC 2480

  تماس بگیرید
  کوبل ورودی(مکنده)کوبل خروجی(دمنده) مبتنی بر طراحی سایکلونیک. چفت چرخشی مخزن برای تخلیه آسان. فیلترکاتریجی از جنس پلی استر قابل شستشو. الکترو موتورهای2 پروانه صنعتی با قدرت مکش و عمر مفید بالا. پنل مخصوص برد بصورت مجزا با قابلیت جلوگیری از آسیب های ناشی از گرد و غبار،گرما و ........... برد کنترلر هوشمند به همراه نمایشگر. قابلیت نصب کیسه زباله. قابلیت نصب صدا گیر و اتصال به VENT از کوبل خروجی…
  نمایش سریع محصول
 • جارو برقی مرکزی کسری مدل HOOR Dual

  تماس بگیرید
  کوبل ورودی(مکنده)کوبل خروجی(دمنده) مبتنی بر طراحی سایکلونیک. چفت چرخشی مخزن برای تخلیه آسان. فیلترکاتریجی از جنس پلی استر قابل شستشو. الکترو موتورهای2 پروانه صنعتی با قدرت مکش و عمر مفید بالا. پنل مخصوص برد بصورت مجزا با قابلیت جلوگیری از آسیب های ناشی از گرد و غبار،گرما و ........... برد کنترلر هوشمند به همراه نمایشگر. قابلیت نصب کیسه زباله. قابلیت نصب صدا گیر و اتصال به VENT از کوبل خروجی…
  نمایش سریع محصول
 • جارو برقی مرکزی کسری مدل HOOR

  تماس بگیرید
  کوبل ورودی(مکنده)کوبل خروجی(دمنده) مبتنی بر طراحی سایکلونیک. چفت چرخشی مخزن برای تخلیه آسان. فیلترکاتریجی از جنس پلی استر قابل شستشو. الکترو موتورهای2 پروانه صنعتی با قدرت مکش و عمر مفید بالا. پنل مخصوص برد بصورت مجزا با قابلیت جلوگیری از آسیب های ناشی از گرد و غبار،گرما و ........... برد کنترلر هوشمند به همراه نمایشگر. قابلیت نصب کیسه زباله. قابلیت نصب صدا گیر و اتصال به VENT از کوبل خروجی…
  نمایش سریع محصول
 • جارو برقی مرکزی کسری مدل + RIMA

  تماس بگیرید
  کوبل ورودی(مکنده)کوبل خروجی(دمنده) مبتنی بر طراحی سایکلونیک. چفت چرخشی مخزن برای تخلیه آسان. فیلترکاتریجی از جنس پلی استر قابل شستشو. الکترو موتورهای2 پروانه صنعتی با قدرت مکش و عمر مفید بالا. پنل مخصوص برد بصورت مجزا با قابلیت جلوگیری از آسیب های ناشی از گرد و غبار،گرما و ........... برد کنترلر هوشمند به همراه نمایشگر. قابلیت نصب کیسه زباله. قابلیت نصب صدا گیر و اتصال به VENT از کوبل خروجی…
  نمایش سریع محصول
 • جارو برقی مرکزی کسری مدل RIMA

  تماس بگیرید
  کوبل ورودی(مکنده)کوبل خروجی(دمنده) مبتنی بر طراحی سایکلونیک. چفت چرخشی مخزن برای تخلیه آسان. فیلترکاتریجی از جنس پلی استر قابل شستشو. الکترو موتورهای2 پروانه صنعتی با قدرت مکش و عمر مفید بالا. پنل مخصوص برد بصورت مجزا با قابلیت جلوگیری از آسیب های ناشی از گرد و غبار،گرما و ........... برد کنترلر هوشمند به همراه نمایشگر. قابلیت نصب کیسه زباله. قابلیت نصب صدا گیر و اتصال به VENT از کوبل خروجی…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها