دستگاه برش سنگ و سرام

21 کالا

 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل پروفیلی SMP140

  95,000,000 ریال
  ● مجهز به نقاله جهت برش دقیق زوایای گوناگون از 0 الی 45 درجه ● قابلیت نصب تیغه از250 تا 350 میلیمتر ● قابلیت تنظیم تیغه تا80 میلیمتر ●امکان برش تحتزاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی برکردن)
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل پروفیلی SMP75

  79,000,000 ریال
  ● مجهز به نقاله جهت برش دقیق زوایای گوناگون از 0 الی 45 درجه ● قابلیت نصب تیغه از250 تا 350 میلیمتر ● قابلیت تنظیم تیغه تا80 میلیمتر ●امکان برش تحتزاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی برکردن)
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل Rino 700

  99,000,000 ریال
  ● قابلیت نصب تیغه از 500 تا 700 میلیمتر ● حرکت خطی و روان میز برش بر روی ریل نصب شده ● قابل حمل بودن دستگاه به روی سه و چهار چرخ در تمام جهات ●دارای نقاله مدرج جهت برش زوایای گوناگون
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل OL 260

  168,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل OL 200

  159,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل OL 150

  142,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 180

  120,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 150

  110,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 125

  100,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 100

  93,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 85

  88,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 65

  83,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل SL 260

  168,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل SL 200

  159,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل SL150

  142,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
 • دستگاه سنگبری ۲متری مدل کاراطرح جدید (با موتور ایتالیایی) شرکت حدید صنعت

  160,000,000 ریال
  دستگاه برش سنگ کارا طرح جدید با توجه به استفاده از یک شاسی ریل بسیار مستحکم وغیر قابل پیچش و پایه‌های خیلی قوی و استفاده از پروفیل آلومینیومی که سبب قوی شدن بسیار زیاد شاسی زیرین دستگاه نسبت به مدلهای مشابه شده، علاوه بر بالا رفتن کارایی و قابلیت‌های دستگاه به خاطر شیارهای موجود در پروفیل آلومینیوم دارای دقت برش بسیار بالایی شده است.
 • دستگاه سنگبری ۲ متری مدل کاراطرح جدید شرکت حدید صنعت

  145,000,000 ریال
  دستگاه برش سنگ کارا طرح جدید با توجه به استفاده از یک شاسی ریل بسیار مستحکم وغیر قابل پیچش و پایه‌های خیلی قوی و استفاده از پروفیل آلومینیومی که سبب قوی شدن بسیار زیاد شاسی زیرین دستگاه نسبت به مدلهای مشابه شده، علاوه بر بالا رفتن کارایی و قابلیت‌های دستگاه به خاطر شیارهای موجود در پروفیل آلومینیوم دارای دقت برش بسیار بالایی شده است.
 • دستگاه سنگبری ۲ متر کارا (با موتور ایتالیایی) شرکت حدید صنعت

  145,000,000 ریال
  دستگاه سنگبری این شرکت شامل مجموعه دستگاه‌های پرتابل و کامل برای برش سنگ، سرامیک، کاشی، آجرنسوز، آجر و… می باشد. این دستگاه برش لاینر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انجام عملیات برشکاری درمحل پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
 • دستگاه سنگبری ۲ متر کارا شرکت حدید صنعت

  130,000,000 ریال
  دستگاه سنگبری این شرکت شامل مجموعه دستگاه‌های پرتابل و کامل برای برش سنگ، سرامیک، کاشی، آجرنسوز، آجر و… می باشد. این دستگاه برش لاینر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انجام عملیات برشکاری درمحل پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
 • دستگاه سنگبری ۱.۵ متر مدل کارا (با موتور ایتالیایی) شرکت حدید صنعت

  135,000,000 ریال
  دستگاه سنگبری این شرکت شامل مجموعه دستگاه‌های پرتابل و کامل برای برش سنگ، سرامیک، کاشی، آجرنسوز، آجر و… می باشد. این دستگاه برش لاینر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انجام عملیات برشکاری درمحل پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
 • دستگاه سنگبری ۱.۵ متر مدل کارا شرکت حدید صنعت

  120,000,000 ریال
  دستگاه سنگبری این شرکت شامل مجموعه دستگاه‌های پرتابل و کامل برای برش سنگ، سرامیک، کاشی، آجرنسوز، آجر و… می باشد. این دستگاه برش لاینر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انجام عملیات برشکاری درمحل پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
88773398 - 021
پیگیری سفارش
شگفت انگیز ها