دستگاه برش سنگ و سرام

21 کالا

 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل پروفیلی SMP140

  9,500,000 ریال
  ● مجهز به نقاله جهت برش دقیق زوایای گوناگون از 0 الی 45 درجه ● قابلیت نصب تیغه از250 تا 350 میلیمتر ● قابلیت تنظیم تیغه تا80 میلیمتر ●امکان برش تحتزاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی برکردن)
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل پروفیلی SMP75

  7,900,000 ریال
  ● مجهز به نقاله جهت برش دقیق زوایای گوناگون از 0 الی 45 درجه ● قابلیت نصب تیغه از250 تا 350 میلیمتر ● قابلیت تنظیم تیغه تا80 میلیمتر ●امکان برش تحتزاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی برکردن)
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل Rino 700

  9,900,000 ریال
  ● قابلیت نصب تیغه از 500 تا 700 میلیمتر ● حرکت خطی و روان میز برش بر روی ریل نصب شده ● قابل حمل بودن دستگاه به روی سه و چهار چرخ در تمام جهات ●دارای نقاله مدرج جهت برش زوایای گوناگون
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل OL 260

  16,800,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل OL 200

  15,900,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل OL 150

  14,200,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 180

  12,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 150

  11,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 125

  10,000,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 100

  9,300,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 85

  8,800,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل K 65

  8,300,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی ●حرکت خطی و روان کلگی برش بر روی شافت‌های کروم ضد…
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل SL 260

  16,800,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل SL 200

  15,900,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه برش سنگ و سرام قابل حمل صد صنعت مدل SL150

  14,200,000 ریال
  ● این دستگاه قابل حمل می باشد ● منبع تغذیه این دستگاه بصورت تکفاز ارائه می شود ● قابلیت نصب تیغه از 250 الی 350 و تیغه 400 میلی متر در صورت سفارش مشتری ● امکان برش تحت زاویه از 0 تا 45 درجه (فارسی بر کردن) ● سینی‌های میز کار از ورق گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه سنگبری 2متری مدل کاراطرح جدید (با موتور ایتالیایی) شرکت حدید صنعت

  16,000,000 ریال
  دستگاه برش سنگ کارا طرح جدید با توجه به استفاده از یک شاسی ریل بسیار مستحکم وغیر قابل پیچش و پایه‌های خیلی قوی و استفاده از پروفیل آلومینیومی که سبب قوی شدن بسیار زیاد شاسی زیرین دستگاه نسبت به مدلهای مشابه شده، علاوه بر بالا رفتن کارایی و قابلیت‌های دستگاه به خاطر شیارهای موجود در پروفیل آلومینیوم دارای دقت برش بسیار بالایی شده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه سنگبری 2 متری مدل کاراطرح جدید شرکت حدید صنعت

  14,500,000 ریال
  دستگاه برش سنگ کارا طرح جدید با توجه به استفاده از یک شاسی ریل بسیار مستحکم وغیر قابل پیچش و پایه‌های خیلی قوی و استفاده از پروفیل آلومینیومی که سبب قوی شدن بسیار زیاد شاسی زیرین دستگاه نسبت به مدلهای مشابه شده، علاوه بر بالا رفتن کارایی و قابلیت‌های دستگاه به خاطر شیارهای موجود در پروفیل آلومینیوم دارای دقت برش بسیار بالایی شده است.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه سنگبری 2 متر کارا (با موتور ایتالیایی) شرکت حدید صنعت

  14,500,000 ریال
  دستگاه سنگبری این شرکت شامل مجموعه دستگاه‌های پرتابل و کامل برای برش سنگ، سرامیک، کاشی، آجرنسوز، آجر و… می باشد. این دستگاه برش لاینر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انجام عملیات برشکاری درمحل پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه سنگبری 2 متر کارا شرکت حدید صنعت

  13,000,000 ریال
  دستگاه سنگبری این شرکت شامل مجموعه دستگاه‌های پرتابل و کامل برای برش سنگ، سرامیک، کاشی، آجرنسوز، آجر و… می باشد. این دستگاه برش لاینر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انجام عملیات برشکاری درمحل پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه سنگبری 1.5 متر مدل کارا (با موتور ایتالیایی) شرکت حدید صنعت

  13,500,000 ریال
  دستگاه سنگبری این شرکت شامل مجموعه دستگاه‌های پرتابل و کامل برای برش سنگ، سرامیک، کاشی، آجرنسوز، آجر و… می باشد. این دستگاه برش لاینر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انجام عملیات برشکاری درمحل پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • دستگاه سنگبری 1.5 متر مدل کارا شرکت حدید صنعت

  12,000,000 ریال
  دستگاه سنگبری این شرکت شامل مجموعه دستگاه‌های پرتابل و کامل برای برش سنگ، سرامیک، کاشی، آجرنسوز، آجر و… می باشد. این دستگاه برش لاینر دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برای انجام عملیات برشکاری درمحل پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها