6 کالا

 • بلوک زن اتوماتیک صادقی مدل ۱۲ قالبه

  900,000,000 ریال
  .استفاده از دانش روز در ساخت و تولید دستگاه‌ها در رضایتمندی خریداران داخلی و کشورهای همسایه مهمترین دلیل بر کیفیت بالای محصولات می‌باشد که البته مایه افتخار کارکنان این شرکت خواهد بود.متخصصان و پرسنل شرکت ماشین سازی صادقی امید دارند که تولیداتشان علاوه بر رضایت مشتریان مشکل پسند کشورمان به عنوان یک محصول ایرانی سربلندی ایران عزیز را به دنبال داشته باشد چرا که به اعتقاد مدیریت، جاده کیفیت را…
 • بلوک زن اتوماتیک صادقی مدل ۶ قالبه مجهز به جک بالابرنده

  800,000,000 ریال
  .استفاده از دانش روز در ساخت و تولید دستگاه‌ها در رضایتمندی خریداران داخلی و کشورهای همسایه مهمترین دلیل بر کیفیت بالای محصولات می‌باشد که البته مایه افتخار کارکنان این شرکت خواهد بود.متخصصان و پرسنل شرکت ماشین سازی صادقی امید دارند که تولیداتشان علاوه بر رضایت مشتریان مشکل پسند کشورمان به عنوان یک محصول ایرانی سربلندی ایران عزیز را به دنبال داشته باشد چرا که به اعتقاد مدیریت، جاده کیفیت را…
 • بلوک زن اتوماتیک صادقی مدل ۶ قالبه

  650,000,000 ریال
  .استفاده از دانش روز در ساخت و تولید دستگاه‌ها در رضایتمندی خریداران داخلی و کشورهای همسایه مهمترین دلیل بر کیفیت بالای محصولات می‌باشد که البته مایه افتخار کارکنان این شرکت خواهد بود.متخصصان و پرسنل شرکت ماشین سازی صادقی امید دارند که تولیداتشان علاوه بر رضایت مشتریان مشکل پسند کشورمان به عنوان یک محصول ایرانی سربلندی ایران عزیز را به دنبال داشته باشد چرا که به اعتقاد مدیریت، جاده کیفیت را…
 • بلوک زن نیمه اتوماتیک صادقی مدل ۶ قالبه شنکش دار(مجهز به قالب پرکن)

  450,000,000 ریال
  .استفاده از دانش روز در ساخت و تولید دستگاه‌ها در رضایتمندی خریداران داخلی و کشورهای همسایه مهمترین دلیل بر کیفیت بالای محصولات می‌باشد که البته مایه افتخار کارکنان این شرکت خواهد بود.متخصصان و پرسنل شرکت ماشین سازی صادقی امید دارند که تولیداتشان علاوه بر رضایت مشتریان مشکل پسند کشورمان به عنوان یک محصول ایرانی سربلندی ایران عزیز را به دنبال داشته باشد چرا که به اعتقاد مدیریت، جاده کیفیت را…
 • دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک صادقی مدل چکشی

  370,000,000 ریال
  .استفاده از دانش روز در ساخت و تولید دستگاه‌ها در رضایتمندی خریداران داخلی و کشورهای همسایه مهمترین دلیل بر کیفیت بالای محصولات می‌باشد که البته مایه افتخار کارکنان این شرکت خواهد بود.متخصصان و پرسنل شرکت ماشین سازی صادقی امید دارند که تولیداتشان علاوه بر رضایت مشتریان مشکل پسند کشورمان به عنوان یک محصول ایرانی سربلندی ایران عزیز را به دنبال داشته باشد چرا که به اعتقاد مدیریت، جاده کیفیت را…
 • دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک صادقی مدل پرسی

  355,000,000 ریال
  .استفاده از دانش روز در ساخت و تولید دستگاه‌ها در رضایتمندی خریداران داخلی و کشورهای همسایه مهمترین دلیل بر کیفیت بالای محصولات می‌باشد که البته مایه افتخار کارکنان این شرکت خواهد بود.متخصصان و پرسنل شرکت ماشین سازی صادقی امید دارند که تولیداتشان علاوه بر رضایت مشتریان مشکل پسند کشورمان به عنوان یک محصول ایرانی سربلندی ایران عزیز را به دنبال داشته باشد چرا که به اعتقاد مدیریت، جاده کیفیت را…
88773398 - 021
پیگیری سفارش
شگفت انگیز ها