5 کالا

 • سیلو سیمان ۱۲۰ تنی نوین صنعت

  تماس بگیرید
  ●دارای ابعادی به طول 9 تا 12 متر ●دارای قطر 260 تا 300 ●ارتفاع قیف سیلوی سیمان 120 تنی معمولا بین 2 تا 3 متر می باشد ● پایه های سیلو سیمان 120 تنی معمولا 4 متر تا 6 متر می باشد ●برای استعلام قیمت و زمان تحویل محصول تماس بگیرید
 • سیلو سیمان ۱۰۰ تنی نوین صنعت

  تماس بگیرید
  ●دارای ابعادی به طول 8 تا 10 متر ●دارای قطر 260 تا 300 ●ارتفاع قیف سیلو سیمان صد تنی معمولا بین 2 تا 3 متر می باشد ●برای استعلام قیمت و زمان تحویل محصول تماس بگیرید
 • سیلو سیمان ۸۰ تنی نوین صنعت

  تماس بگیرید
  ● ابعاد استاندارد یک سیلوی سیمان 80 تنی یه طول 8 متر یا 9 متر می باشد ●قطر آن نیز معمولا بین 260 تا 280 سانتی متر می باشد ● ارتفاع قیف سیلوی سیمان 80 تنی نیز از بین 1 متر تا 2 متر می باشد ●ارتفاع پایه یک سیلوی سیمان هشتاد تنی معمولا بین 3 متر تا 6 متر می باشد ●برای استعلام قیمت و زمان تحویل محصول تماس…
 • سیلو سیمان ۶۰ تنی نوین صنعت

  تماس بگیرید
  ●ابعاد استاندارد یک سیلوی سیمان 60 تنی یه طول 6 متر یا 8 متر ●قطر آن نیز معمولا بین 260 تا 280 سانتی متر ● ارتفاع قیف سیلوی سیمان 60 تنی نیز از بین 1 متر تا 2 متر ●ارتفاع پایه یک سیلوی سیمان شصت تنی معمولا بین 3 متر تا 6 متر ●برای استعلام قیمت و زمان تحویل محصول تماس بگیرید
 • سیلو سیمان ۳۰ تنی نوین صنعت

  تماس بگیرید
  ●ابعاد استاندارد یک سیلوی سیمان 30 تنی یه طول 6 متر یا 5 مترمی باشد ●قطر آن نیز معمولا بین 200 تا 220 سانتی متر می باشد ●ارتفاع قیف سیلو سیمان 30 تنی نیز از بین 1 متر تا 1.5 متر می باشد ●ارتفاع پایه یک سیلوی سیمان سی تنی معمولا بین 2 متر تا 3 متر می باشد ●برای استعلام قیمت و زمان تحویل محصول تماس بگیرید
88773398 - 021
پیگیری سفارش
شگفت انگیز ها