3 کالا

 • گل رز هفت رنگ

  گل رز هفت رنگ

  150,000 ریال
  ● عموما در تمام مناطق ایران قابل رشد اند . ● در زمستان هنگام خشک شدن برگ ها با هرس کردن شاخه های بلند می‌توان کیفیت بهتری از گل ها را برای سال بعد شاهد بود. ● با بریدن گل های خشک شده فضا برای رشد گل های جدید فراهم می‌شود . ● چنانچه از کود های پتاس بالا به صورت منظم استفاده کنیم شاهد گل دهی پی در پی…
  نمایش سریع محصول
 • گل ساناز

  گل ساناز

  150,000 ریال
  ● عموما در تمام مناطق ایران قابل رشد اند . ● در زمستان هنگام خشک شدن برگ ها با هرس کردن شاخه های بلند می‌توان کیفیت بهتری از گل ها را برای سال بعد شاهد بود. ● با بریدن گل های خشک شده فضا برای رشد گل های جدید فراهم می‌شود . ● چنانچه از کود های پتاس بالا به صورت منظم استفاده کنیم شاهد گل دهی پی در پی…
  نمایش سریع محصول
 • گل رز

  گل رز

  150,000 ریال
  ● عموما در تمام مناطق ایران قابل رشد اند . ● در زمستان هنگام خشک شدن برگ ها با هرس کردن شاخه های بلند می‌توان کیفیت بهتری از گل ها را برای سال بعد شاهد بود. ● با بریدن گل های خشک شده فضا برای رشد گل های جدید فراهم می‌شود . ● چنانچه از کود های پتاس بالا به صورت منظم استفاده کنیم شاهد گل دهی پی در پی…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها