15 کالا

 • بونساريوم كاج آراكاريا کروی

  4,200,000 ریال
  ● قطر و ارتفاع٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • وابيكوزاي جزيره

  5,900,000 ریال
  ● قطر شيشه ٣٠ سانت ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● نياز نوري: نزديك پنجره ● دما:٢١درجه تا٣٣ درجه ● اسپري روزانه آب روي خاك ● هر از گاهي كه آب داخلش تبخير شد جايگزين بشه ● آبياري خاك هر هفته به مقدار يك استكان
  نمایش سریع محصول
 • لند اسكيپ بونساي

  11,000,000 ریال
  ● طول٥٠ سانت ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونساريوم كاج آراكاريا استوانه ای

  4,200,000 ریال
  ● ارتفاع شيشه ٤٧ سانت ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونسايريوم نارون کروی

  9,100,000 ریال
  ● سن ٩ سال ● ارتفاع و قطر شيشه٤٠ سانتی‌متر ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • وابيكوزا ساحلي

  5,300,000 ریال
  ● قطر شيشه ٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● نياز نوري: نزديك پنجره ● دما:٢١درجه تا٣٣ درجه ● اسپري روزانه آب روي خاك ● هر از گاهي كه آب داخلش تبخير شد جايگزين بشه ● آبياري خاك هر هفته به مقدار يك استكان
  نمایش سریع محصول
 • بونساريوم كارمونا استوانه

  9,000,000 ریال
  ● سن١٠ سال ● ارتفاع شيشه٤٧ سانتی‌‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونساريوم فيكوس

  4,400,000 ریال
  ● سن٣تا٥سال ● ارتفاع و قطر شيشه٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونساريوم كارمونا کروی

  8,500,000 ریال
  ● گل و ميوه كوچك ميده ● سن از٨تا١١ سال ● ارتفاع و قطر شيشه٤٠ سانت ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت…
  نمایش سریع محصول
 • بونساريوم فيكوس رتوزا استوانه

  4,800,000 ریال
  ● بونساريوم فيكوس رتوزا ● ارتفاع شيشه٤٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونساريوم فيكوس رتوزا کروی

  6,100,000 ریال
  ● سن از٣سال تا ٥سال ● ارتفاع و قطر شيشه ٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه…
  نمایش سریع محصول
 • بونسايريوم فيكوس ميكروكارپا

  5,800,000 ریال
  ● سن از ٣سال تا ٥ سال ● رتفاع و قطر شيشه٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با…
  نمایش سریع محصول
 • بونسايريم نارون استوانه بسته

  8,100,000 ریال
  ● سن از ٨سال تا١١سال ● ارتفاع شيشه٤٧ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • کاسه رنگی ارالیا مرادی

  800,000 ریال
  ● نور: اگر چه مکان های پر نور را ترجیح میدهند ولی در نیم سایه و نیم آفتاب قابل نگهداری هستند. ● دما: قابلیت تحمل زیادی دارند و در درجه حرارت صفر تا ۲۱ درجه ی سانتی گراد به رشد خود ادامه میدهد. ● آبیاری: آبیاری با خشک شدن خاک انجام شود. در زمستان هفته ای یکبار به آبیاری احتیاج دارد. ● رطوبت: در تابستان هر روز و در زمستان…
  نمایش سریع محصول
 • تراریم فوتونیا مرادی

  800,000 ریال
  ● آبیاری تراریوم معمولا ماهی یکبار در فصول سرد و ماهی دو بار در فصول گرم می باشد ● معمولا رطوبت در یک تراریوم باید بین 75 تا 85 درصد باشد ● آب اضافی باعث رشد کپک ها و قارچ ها می شود ● مقدار زمان کافی برای نوردهی تراریوم 12 ساعت در روز می باشد
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها