25 کالا

 • شمشاد کانادایی (مینیاتودری) بزرگ

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد ● در صورت نیاز به شکل دلخواه هرس شود
  نمایش سریع محصول
 • گل قاشقی و فتونیا

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد
  نمایش سریع محصول
 • بنسای جینسیگ

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد
  نمایش سریع محصول
 • بنسای نانا

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد
  نمایش سریع محصول
 • پتوس مرمری شیشه ای

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد
  نمایش سریع محصول
 • کورتون مینیاتوری

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد
  نمایش سریع محصول
 • کراسولا مینیاتوری

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد
  نمایش سریع محصول
 • سیکاس مینیاتوری

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد
  نمایش سریع محصول
 • شمشاد کانادایی (مینیاتودری) کوچک

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد ● در صورت نیاز به شکل دلخواه هرس شود
  نمایش سریع محصول
 • کالانکوا شیشه ای

  تماس بگیرید
  ● این گیاه مکانی روشن و آفتابی را می‌پسندد لزا محیط شیشه ای فوق فضای گلخانه ای را تهیه می‌کند ● ابیاری هر سه تا پنج روز ● دما و نور این گیاه در محیط فوق بسیار ایده ال می‌باشد
  نمایش سریع محصول
 • بونساریوم کاج آراکاریا کروی

  تماس بگیرید
  ● قطر و ارتفاع٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • وابیکوزای جزیره

  تماس بگیرید
  ● قطر شيشه ٣٠ سانت ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● نياز نوري: نزديك پنجره ● دما:٢١درجه تا٣٣ درجه ● اسپري روزانه آب روي خاك ● هر از گاهي كه آب داخلش تبخير شد جايگزين بشه ● آبياري خاك هر هفته به مقدار يك استكان
  نمایش سریع محصول
 • لند اسکیپ بونسای

  تماس بگیرید
  ● طول٥٠ سانت ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونساریوم کاج آراکاریا استوانه ای

  تماس بگیرید
  ● ارتفاع شيشه ٤٧ سانت ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونسایریوم نارون کروی

  تماس بگیرید
  ● سن ٩ سال ● ارتفاع و قطر شيشه٤٠ سانتی‌متر ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • وابیکوزا ساحلی

  تماس بگیرید
  ● قطر شيشه ٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● نياز نوري: نزديك پنجره ● دما:٢١درجه تا٣٣ درجه ● اسپري روزانه آب روي خاك ● هر از گاهي كه آب داخلش تبخير شد جايگزين بشه ● آبياري خاك هر هفته به مقدار يك استكان
  نمایش سریع محصول
 • بونساریوم کارمونا استوانه

  تماس بگیرید
  ● سن١٠ سال ● ارتفاع شيشه٤٧ سانتی‌‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونساریوم فیکوس

  تماس بگیرید
  ● سن٣تا٥سال ● ارتفاع و قطر شيشه٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونساریوم کارمونا کروی

  تماس بگیرید
  ● گل و ميوه كوچك ميده ● سن از٨تا١١ سال ● ارتفاع و قطر شيشه٤٠ سانت ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت…
  نمایش سریع محصول
 • بونساریوم فیکوس رتوزا استوانه

  تماس بگیرید
  ● بونساريوم فيكوس رتوزا ● ارتفاع شيشه٤٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • بونساریوم فیکوس رتوزا کروی

  تماس بگیرید
  ● سن از٣سال تا ٥سال ● ارتفاع و قطر شيشه ٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه…
  نمایش سریع محصول
 • بونسایریوم فیکوس میکروکارپا

  تماس بگیرید
  ● سن از ٣سال تا ٥ سال ● رتفاع و قطر شيشه٣٠ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با…
  نمایش سریع محصول
 • بونسایریم نارون استوانه بسته

  تماس بگیرید
  ● سن از ٨سال تا١١سال ● ارتفاع شيشه٤٧ سانتی‌متر ● محصول فوق نگهداری سخت و پیچیده ای ندارد و در صورت تعادل دمایی و اب یاری ماهانه یک بار میتواند ده ها سال عمر کند ● دما 20 تا 27 ● ابیاری ماهی یک یا دو بار ● نور کنار پنجره ودور از تایش مستقیم افتاب ● شرایط و ملزومات گیاه به صورت کامل همراه با گیاه ارسال می‌شود
  نمایش سریع محصول
 • کاسه رنگی ارالیا مرادی

  تماس بگیرید
  ● نور: اگر چه مکان های پر نور را ترجیح میدهند ولی در نیم سایه و نیم آفتاب قابل نگهداری هستند. ● دما: قابلیت تحمل زیادی دارند و در درجه حرارت صفر تا ۲۱ درجه ی سانتی گراد به رشد خود ادامه میدهد. ● آبیاری: آبیاری با خشک شدن خاک انجام شود. در زمستان هفته ای یکبار به آبیاری احتیاج دارد. ● رطوبت: در تابستان هر روز و در زمستان…
  نمایش سریع محصول
 • تراریم فوتونیا مرادی

  تماس بگیرید
  ● آبیاری تراریوم معمولا ماهی یکبار در فصول سرد و ماهی دو بار در فصول گرم می باشد ● معمولا رطوبت در یک تراریوم باید بین 75 تا 85 درصد باشد ● آب اضافی باعث رشد کپک ها و قارچ ها می شود ● مقدار زمان کافی برای نوردهی تراریوم 12 ساعت در روز می باشد
  نمایش سریع محصول
88773398 - 021
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
لیست علاقه مندی ها