46 کالا

 • دروگر سه چرخ گندم چین 622 سبزکوش

  تماس بگیرید
  ● موتور: Antor 3LD510 ● سوخت: دیزل ● نوع استارت: هندلی ● توان: 12اسب بخار ● تعداد دنده: 4 دنده جلو، 1 دنده عقب ● سرعت کیلومتر بر ساعت I: 5.5 II: 7.5 III: 10 IV: 14.2 R: 6.2 ● ترمز: مستقل و درگیر بر روی هر دو چرخ ● سیستم فرمان: کوپلینگی ● سیستم ایمنی: مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا ● کلاچ: خشک تک صفحه ای ● جعبه دنده:…
  نمایش سریع محصول
 • دروگر چهار چرخ علف چین 622 سبزکوش

  تماس بگیرید
  ● موتور: ANTOR MOTOR 3LD 510 ● توان: 12اسب بخار ● سوخت: دیزل ● مصرف سوخت: 2/3لیتر بر ساعت ● استار: الکتریکی ● اکسل: دیفرانسیلی ● تعداد دنده: 4 دنده جلو،1دنده عقب ● کلاچ: خشک تک صفحه ای ● عرض کار: 140سانتی‌متر ● نوع کار: ناخن دار به همراه اسکیت و بغل تیغه ● عملکرد: 500متر مربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • دروگر سه چرخ علف چین 622 سبز کوش

  تماس بگیرید
  ● موتور: ANTOR MOTOR 3LD 510 ● توان: 12اسب بخار ● سوخت: دیزل ● مصرف سوخت: 2/3لیتر ساعت ● استارت: هندلی ● اکسل: کوپلینگی ● تعداد دنده: 4دنده جلو،1دنده جلو ● کلاچ: خشک تک صفحه ای ● عرض کار: 140سانتی‌متر ● نوع تیغه: ناخن دار به همراه اسکیت و بغل تیغه ● عملکرد: 500متر مربع بر ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دو چرخ BCS-Ferrari 340 سبز کوش دیزلی

  تماس بگیرید
  ● مجهز به ترمز و قفل دیفرانسیل ● محور تواندهی (P.T.O): مستقل.دور 990دور در دقیقه ، شناور در بستر سیال روغن ● دسته: قابل تنظیم و با چرخش 180 درجه، نصب شده بر روی لرزش گیر ● عرض برش 110 ● گیربکس 8 حالته (4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● دیزلی (7اسب بخار )
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دو چرخ BCS-Ferrari 340 سبز کوش بنزینی

  تماس بگیرید
  ● مجهز به ترمز و قفل دیفرانسیل ● محور تواندهی (P.T.O): مستقل.دور 990rpm، شناور در بستر سیال روغن ● دسته: قابل تنظیم و با چرخش 180 درجه، نصب شده بر روی لرزش گیر ●عرض برش 110 ● گیربکس 8 حالته (4 دنده جلو و 3 دنده عقب) ● بنزینی (5.5اسب بخار )
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515 دیزلی سبزکوش ANTOR 6LD400

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515 دیزلی سبزکوش KD350

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515 دیزلی سبزکوش KM178

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515 بنزینی سبزکوش FD170

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515 بنزینی سبزکوش HONDA GX270

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS-FERRARI515 بنزینی سبزکوش HONDA GX200

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2 دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع بر ساعت ● درو: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن:…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS743سبز کوش دیزلی ANTOR 6LD400

  تماس بگیرید
  ● توان: 9, 7 اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور در جا: دارد ● تعداد دنده: 7 (4 دنده جلو، 3دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O): مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر مربع بر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS743سبز کوش دیزلی KD350

  تماس بگیرید
  ● توان: 9, 7 اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور در جا: دارد ● تعداد دنده: 7 (4 دنده جلو، 3دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O): مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر مربع بر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS743سبز کوش دیزلی KM178

  تماس بگیرید
  ● توان: 9, 7 اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور در جا: دارد ● تعداد دنده: 7 (4 دنده جلو، 3دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O): مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر مربع بر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS740 سبز کوش بنزینیFD170

  تماس بگیرید
  ● توان: 9, 7 اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور در جا: دارد ● تعداد دنده: 7 (4 دنده جلو، 3دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O): مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر مربع بر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS740 سبز کوش بنزینی HONDA GX270

  تماس بگیرید
  ● توان: 9, 7 اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور در جا: دارد ● تعداد دنده: 7 (4 دنده جلو، 3دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O): مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر مربع بر…
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS740 سبز کوش بنزینی HONDA GX200

  تماس بگیرید
  ● توان: 9, 7 اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● دیفرانسیل و ترمز: دارد ● قابلیت دور در جا: دارد ● تعداد دنده: 7 (4 دنده جلو، 3دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی(P.T.O): مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 12*500 و 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 1000متر مربع بر…
  نمایش سریع محصول
 • دروگر دوچرخ BCS620 سبز کوش دیزلی ANTOR 6LD400

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 7( 4دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن: 110کیلوگرم ● سایر امکانات: مجهز به ترمز لنتی و لرزشگیر
  نمایش سریع محصول
 • دروگر دوچرخ BCS620 سبز کوش دیزلی KD350

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 7( 4دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن: 110کیلوگرم ● سایر امکانات: مجهز به ترمز لنتی و لرزشگیر
  نمایش سریع محصول
 • دروگر دوچرخ BCS620 سبز کوش دیزلیKM178

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 7( 4دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن: 110کیلوگرم ● سایر امکانات: مجهز به ترمز لنتی و لرزشگیر
  نمایش سریع محصول
 • دروگر دوچرخ BCS620 سبز کوش بنزینیFD170

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 7( 4دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن: 110کیلوگرم ● سایر امکانات: مجهز به ترمز لنتی و لرزشگیر
  نمایش سریع محصول
 • دروگر دوچرخ BCS620 سبز کوش بنزینیHONDA GX270

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 7( 4دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن: 110کیلوگرم ● سایر امکانات: مجهز به ترمز لنتی و لرزشگیر
  نمایش سریع محصول
 • دروگر دوچرخ BCS620 سبز کوش بنزینی HONDA GX200

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: 100-115سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 7( 4دنده جلو و 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: 2000متر مربع بر ساعت ● وزن: 110کیلوگرم ● سایر امکانات: مجهز به ترمز لنتی و لرزشگیر
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ 615LMAX سبز کوش دیزلیANTOR 6LD400

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990 دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع درساعت ● درو: 2000متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ 615LMAX سبز کوش دیزلی KD350

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990 دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع درساعت ● درو: 2000متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ 615LMAX سبز کوش دیزلی KM178

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990 دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع درساعت ● درو: 2000متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ 615LMAX سبز کوش بنزینی FD170

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990 دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع درساعت ● درو: 2000متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ 615LMAX سبز کوش بنزینی HONDA GX270

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990 دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع درساعت ● درو: 2000متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ 615LMAX سبز کوش بنزینی GX200 HONDA

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار: رتیواتور: 66-80سانتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 4( 2دنده جلو و 2 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی و خشک ● محورتواندهی(P.T.O) مستقل، 990 دور در دقیقه ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع درساعت ● درو: 2000متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728سبز کوش با موتور دیزلی ANTOR 6LD400

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80ساتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6دنده( 3 دنده جلو، 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) :مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع در ساعت ● درو: 1400متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728سبز کوش با موتور دیزلی KD350

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80ساتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6دنده( 3 دنده جلو، 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) :مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع در ساعت ● درو: 1400متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728سبز کوش با موتوردیزلی KM178

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80ساتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6دنده( 3 دنده جلو، 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) :مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع در ساعت ● درو: 1400متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728سبز کوش با موتور بنزینی FD170

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80ساتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6دنده( 3 دنده جلو، 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) :مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع در ساعت ● درو: 1400متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728سبز کوش با موتور بنزینی HONDA GX270

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80ساتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6دنده( 3 دنده جلو، 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) :مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع در ساعت ● درو: 1400متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • تراکتور دوچرخ BCS728سبز کوش با موتوربنزینی HONDA GX200

  تماس بگیرید
  ● توان: 7-9اسب بخار ● عرض کار رتیواتور: 66-80ساتی‌متر ● دروگر: 100-115سانتی‌متر ● عمق کار: 15-30سانتی‌متر ● ترانسمیشن: روغنی و خشک ● تعداد دنده: 6دنده( 3 دنده جلو، 3 دنده عقب) ● کلاچ: مخروطی، خشک ● محور تواندهی (P.T.O) :مستقل، 990rmp ● دسته و فرمان: چرخش جانبی و عمودی ● چرخ: 8*400 ● ماکسیمم عملکرد: شخم: 800متر مربع در ساعت ● درو: 1400متر مربع در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • دروگر دوچرخ Mini502 سبزکوش نگین

  تماس بگیرید
  ● محصول کمپانی eurosystem ایتالیا ● موتور بنزینیLoncine 140 چین ● قدرت موتور: 5.5اسب بخار ● گیربکس دوحالته 1دنده 1دنده عقب ● انتقال قدرت تسمه ای ● کاتربار با عرض برش 87سانتی‌متر
  نمایش سریع محصول
 • علف زن ST-415 2

  تماس بگیرید
  1- اصولا موتورهای دو زمانه به جهت امکان تغییر زاویه تولید شده بودند و نسبت به موتورهای چهارزمانه امکان مانورپذیری بالاتری دارند، به صورتی که تا قبل از تولید GX35، هیچ موتور چهار زمانه ای، به دلیل قرار گریری روغن در گوشه های کارتل و عدم روغن کاری صحیح در زاویه، امکان نصب بر روی اره و علف زن را نداشته بود. 2- مهم ترین مزیت در موتورهای چهار زمانه،…
  نمایش سریع محصول
 • علف زن SKN430

  تماس بگیرید
  1- اصولا موتورهای دو زمانه به جهت امکان تغییر زاویه تولید شده بودند و نسبت به موتورهای چهارزمانه امکان مانورپذیری بالاتری دارند، به صورتی که تا قبل از تولید GX35، هیچ موتور چهار زمانه ای، به دلیل قرار گریری روغن در گوشه های کارتل و عدم روغن کاری صحیح در زاویه، امکان نصب بر روی اره و علف زن را نداشته بود. 2- مهم ترین مزیت در موتورهای چهار زمانه،…
  نمایش سریع محصول
 • علف زن SKN358 دوشی

  تماس بگیرید
  ارکرد بی صدا تر: به طور معمول، کاربران با تصوری قدیمی که از موتورهای 4 زمانه دارند، نگران کارآیی و عملکرد علف زن های 4 زمانه، در برش سریع و با کیفیت انبوه علوفه هستند. اما با تکنولوژی جدید موتورهای 4 زمانه علف زن (نظیر موتورهای Honda GX35)، نه تنها از کیفیت موتورهای دو زمانه در برش علوفه کاسته نشده، بلکه به طبع موتورهای چهار زمانه صدای کمتری نسبت به…
  نمایش سریع محصول
 • علف زن برقی SB1000J

  1,990,000 ریال
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها