45 کالا

 • کودهای قلمی برای گلدهی گیاهان پوکون

  250,000 ریال
  ● قطر گلدان اندازه گرفته شود. ● تعداد کود قلمی به قطر گلدان بستگی دارد ● با قرار دادن کود قلمی به درون خاک، میزان درست آنها را به طور مساوی توزیع کنید. ● برای فعال سازی فوری کود قلمی به خاک مربوطه گلدان آن را آب دهید. ● هر سه ماه کود قلمی تقویت کننده جدید را اضافه کنید. ● تعداد کود قلمی به قطر گلدان بستگی دارد. اگرقطر…
  نمایش سریع محصول
 • کودقلمی گیاه سبز پوکون

  250,000 ریال
  ● قطر گلدان را اندازه گیری کنید. ● تعداد کود قلمی به قطر گلدان وابسته است ● با قرار دادن کود قلمی در خاک تعداد درست کود قلمی را به صورت برابر توزیع کنید. ● برای فعال سازی فوری کود تقویتی به خاک آب دهید. 5. هر سه ماه کود قلمی تازه کود تقویتی کننده را اضافه کنید.
  نمایش سریع محصول
 • كود مخصوص كمبود آهن پوکون

  350,000 ریال
  کمبود اهن را از میتوان از برگ ها تشخیص داد چنانچه برگ ها زرد شوند ولی رگبرگ ها سبز باقی بمانند گیاه دچار کمبود اهن است و با کود فوق میتوان مشکل را حل کرد استفاده ی مکرر از کود اهن باعث شوری خاک میشود و برگ ها دور سوز می‌شوند
  نمایش سریع محصول
 • کود تقویتی قلمی ارکیده پوکون

  250,000 ریال
  ● قطر گلدان اندازه گرفته شود. ● تعداد کود قلمی به قطر گلدان بستگی دارد. ● با قرار دادن کود قلمی درخاك تغذیه یکنواخت گیاه تنظیم می شود. ● براي فعال سازي بلافاصله گیاه را آبیاري کنید. ● هر سه ماه یک بار کود قلمی را تکرار کنید. اگر قطر گلدان 16-20 سانتی ‌متر باشد 4 عدد اگر قطر گلدان 11-15 سانتی ‌متر باشد 3عدد اگر قطر گلدان 6-10سانتی‌متر باشد…
  نمایش سریع محصول
 • کود تقویتی کامل گیاهان پوکون

  550,000 ریال
  ● به مقدار 30- 25 گرم از ترکیب فوق را در 10 لیتر آب ولرم حل کنید. ● مناسب براي 25 گیاه در طول دوره رشد. ● کوددهی را هفته اي یکبار تکرار کنید. ● در فصل پائیز و زمستان و نیز فروردین، کوددهی را متوقف کنید. ● اندازه گیري توسط پیمانه به صورت دقیق انجام شود.
  نمایش سریع محصول
 •  کود تقویتی ارگانیک باغچه  1کیلوگرمی پوکون

  550,000 ریال
  ● در گیاهان جوان و گلدانی به مقدار 25-20‌گرم و در گیاهان باغچه، 50-40گرم از ترکیب را با خاک سطحی اطراف گیاه ترکیب کنید. ● گیاه را بلافاصله آبیاری نمائید. ● بطور متوسط به‌ازای هر متـــر مربع 100گرم از مکمل استفاده شود. ● دانه‌های گرانول را دوبار در سال (بهار و اواخر تابستان) بطور یکنواخت اطراف گیاه پخش نمائید. ● کوددهی را از اردیبهشت تا مهرماه ادامه دهید
  نمایش سریع محصول
 •  کود تقویتی ارگانیک باغچه 100گرمی   پوکون

  250,000 ریال
  ● در گیاهان جوان و گلدانی به مقدار 25-20‌گرم و در گیاهان باغچه، 50-40گرم از ترکیب را با خاک سطحی اطراف گیاه ترکیب کنید. ● گیاه را بلافاصله آبیاری نمائید. ● بطور متوسط به‌ازای هر متـــر مربع 100گرم از مکمل استفاده شود. ● دانه‌های گرانول را دوبار در سال (بهار و اواخر تابستان) بطور یکنواخت اطراف گیاه پخش نمائید. ● کوددهی را از اردیبهشت تا مهرماه ادامه دهید
  نمایش سریع محصول
 • کود تقویتی ارگانیک تخصصی سوزنی برگها و تاکسوس ها پوکون

  550,000 ریال
  دانه های گرانول را 2 بار در سال بطور یکنواخت اطراف گیاه پخش نمائید. 2. توسط بیلچه و یا شن کش،کود وخاک را زیرو رو کنید تا با هم به خوبی مخلوط شوند.(برای فعال شدن کود بلا فاصله گیاه را آبیاری نمائید) 3. مقدار مصرف برای گیاهان کاشته شده درباغچه حدود 40تا 50 گرم و برای گیاهان جوان و گلدانی 20 تا 25 گرم در هر بار مصرف کافی میباشد.(برای…
  نمایش سریع محصول
 • کود تقویتی ارگانیک تخصصی شمشاد وگیاهان پهن برگ همیشه  سبز پوکون

  550,000 ریال
  ● دانه های گرانول کود را 2 بار در سال(اواسط پائیز و اوایل بهار) بطور یکنواخت اطراف گیاه پخش کنید. ● توسط بیلچه و یا شن کش،کود وخاک را زیرو رو کنید تا با هم به خوبی مخلوط شوند.(برای فعال شدن کود بلا فاصله گیاه را آبیاری نمائید) ● مقدار مصرف برای درختان کاشته شده درزمین حدود 40تا 45گرم و برای نهال های جوان و گلدانی 20 تا 25گرم و…
  نمایش سریع محصول
 • کود تقویتی ارگانیک تخصصی درختان میوه پوکون

  550,000 ریال
  ● دانه های گرانول کود را 2 بار در سال(اواسط پائیز و اوایل بهار) بطور یکنواخت اطراف گیاه پخش کنید. ● توسط بیلچه و یا شن کش،کود وخاک را زیرو رو کنید تا با هم به خوبی مخلوط شوند.(برای فعال شدن کود بلا فاصله گیاه را آبیاری نمائید) ● مقدار مصرف برای درختان کاشته شده درزمین حدود 30 تا 40 گرم و برای نهال های جوان و گلدانی 10 تا…
  نمایش سریع محصول
 • کود تقویتی تخصصی لواندر(اسطو خودوس)وگیاهان داروئی

  250,000 ریال
  ● دانه های گرانول را دوبار در سال بطور یکنواخت اطراف گیاه پخش نمائید. ● برای فعال شدن کود بلافاصله آبیاری نمائید. ● برای گیاهان کاشته شده در باغچه حدود 30 تا 40 گرم و برای گیاهان جوان و داخل گلدان 10تا20گرم برای هر گیاه کافی میباشد.(به طور تقریبی 100 گرم برای هرمتر از فضای زیر کشت) ● برای اندازه گیری دقیق از پیمانه داخل بسته استفاده شود.
  نمایش سریع محصول
 • کود تقویتی و تخصصی مخصوص بوته های میوه از جمله توت فرنگی و… پوکون

  250,000 ریال
  ● دانه های گرانول را دوبار در سال بطور یکنواخت اطراف گیاه پخش نمائید. ● برای فعال شدن کود بلافاصله آبیاری نمائید. ● برای گیاهان کاشته شده در باغچه حدود 30 تا 40 گرم و برای گیاهان جوان و داخل گلدان 10تا20گرم برای هر گیاه کافی میباشد.(به طور تقریبی 100 گرم برای هرمتر از فضای زیر کشت) ● برای اندازه گیری دقیق از پیمانه داخل بسته استفاده شود.
  نمایش سریع محصول
 • کود تخصصی تقویتی چمن واز بین برنده کرم وشفیره ریشه خوار پوکون

  550,000 ریال
  ● در صورت مشاهده آسیب درمان اولیه امکان پذیر می باشد،درمان را هر 3ماه تکرار کنید تا زمانی که آسیب به طور کامل ازبین رفته باشد. ● محتوای پاکت را بطور یکنواخت روی چمن پخش کنید برای هر بار مصرف مقدار 30 تا 35 گرم برای هر متر مربع کافی می باشد. ● بلافاصله بعد از استفاده چمن را آبیاری نمائید،چمن ها را کمتر از 3تا4 سانتی متر نزنید،در دمای…
  نمایش سریع محصول
 • کود تقویتی تخصصی مو انگور  پوکون         

  250,000 ریال
  ● دانه های گرانول را دوبار در سال در اواخر زمستان واوایل بهارپخش ومخلوط نمائید سپس آب دهید. ● برای موهای بزرگ حدود 60 تا 80 گرم وبرای گیاهان جوان 20 تا 30 گرم برای هر گیاه کافی میباشد. ●برای اندازه گیری دقیق از پیمانه داخل بسته استفاده شود.
  نمایش سریع محصول
 • کود تخصصی مخصوص سبزیجات پوکون

  550,000 ریال
  دانه های گرانول را دوبار در سال بطور یکنواخت اطراف گیاه پخش نمائید. برای فعال شدن کود بلافاصله آبیاری نمائید. برای گیاهان کاشته شده در باغچه حدود 30 تا 40 گرم و برای گیاهان جوان و داخل گلدان 10تا20گرم برای هر گیاه کافی میباشد.(به طور تقریبی 100 گرم برای هرمتر از فضای زیر کشت)
  نمایش سریع محصول
 • پودر تقویتی گیاهان آپارتمانی پوکون

  300,000 ریال
  ● از این تقویت کننده هفته‌ای یکبار به مقدار 3 گرم در یک لیتر آب استفاده شود. ● پودر را داخل آب ولرم حل نمائید. ● در ماه‌های زمستان، مصرف را به نصف کاهش دهید. ● کود حل شده را دور گیاه بطور یکنواخت پخش کنید. ● از پیمانه داخل قوطی برای اندازه‌گیری دقیق استفاده کنید
  نمایش سریع محصول
 • کود تقویتی ارگانیک هورتانسیا و گیاهانی که دارای شرایط خاک اسیدی می‌باشند پوکون

  250,000 ریال
  ● کود دهی را در زمان رشد (اوایل فروردین الی آبان ماه) دوبار در ماه انجام دهید. ● دانه‌های گرانول را بطور یکنواخت اطراف گیاه بریزید. ● جهت فعال سازی کود، بلافاصله آبیاری نمایید. ● برای گیاهان کاشته شده در باغچه، 50-40 گرم و برای گیاهان گلدانی 25-20 گرم به ازای هر گیاه مصرف شود.
  نمایش سریع محصول
 • گرانول تقویتی باغچه ، تراس و بالکن پوکون

  750,000 ریال
  ● جهت مصرف گلدانی 5 گرم در هر گلدان و به ازای هر متر مربع، 25 گرم (معادل یک مُشت پر) استفاده شود. ● تغذیه در اواخر خرداد ماه و یا در زمان تعویض بستر گیاه توصیه می‌شود. ● گرانول‌ها را روی سطح خاک پخش کنید و با لایه سطحی خاک توسط شن کش مخلوط کنید و بلافاصله آبیاری نمایید
  نمایش سریع محصول
 • کود گلدهی گل رز و گیاهان باغچه ای

  130,000 ریال
  ● فرمول فوق تمام نیازها گیاه (رز، ساناز ، هفت رنگ و....) را برای گلدهی تامین میکند . ● دوره ی گلدهی طولانی تر ● تعداد گل بیشتر ● غنی شده با عصاره ی جلبک دریایی
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل گلدهی گیاهان اپارتمانی فرمول یک3-10-7

  290,000 ریال
  ● کود تمام نیاز های گل برای گلدهی گل های اپارتمانی را شامل می‌شود . ● غنی شده با عصاره ی جلبک دریایی
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل گلدهی کودینو

  130,000 ریال
  ● کود تمام نیاز های گل برای گلدهی گل های اپارتمانی را شامل می‌شود . ● غنی شده با عصاره ی جلبک دریایی
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل گیاهان اپارتمانی کودینو

  130,000 ریال
  ● در غالب گیاهان اپارتمانی که در سایه هستند به جز بن سای ها و کاکتوس ها کاربرد دارد ● باعث سرحال شدن گیاه می‌شود ● جذب سری در گیاه ● غنی شده با عصاره ی جلبک دریایی
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل گیاهان اپارتمانی فرمول یک7-7-7

  290,000 ریال
  ● در این کود شیمیایی عناصر ريزمغذي 100 % كلاته بوده كه در نتيجه، 100 % در دسترس گياه خواهند بود. ● در غالب گیاهان اپارتمانی که در سایه هستند به جز بن سای ها و کاکتوس ها کاربرد دارد ● باعث سرحال شدن گیاه می‌شود ● جذب سری در گیاه ● حاوی عصاره ی جلبک دریایی
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل کاکتوس کودینو

  130,000 ریال
  ● فرمول فوق باعث رشد سری وشادابی کاکتوس شما می‌شود ● قابل استفاده برای انواع کاکتوس ها ● غنی شده با عصاره ی جلبک دریایی
  نمایش سریع محصول
 • کود کامل بن سای کودینو

  130,000 ریال
  ● محصول فوق به صورت تخصصی برا ی انواع بن سای ساخته شده باعث طول عمر و شاداب یبن سای می‌شود. ● غنی شده با عصاره ی جلبک دریایی
  نمایش سریع محصول
 • سوپرکود غنی شده با اهن22-6-20

  400,000 ریال
  ● شادابی گیاه ● رشد سریع گیاه ● از ان‌جایی که محلول حاوی اهن است برای رفع زردی برگ ها می‌شود * زردی ناشی از کمبود اهن را به راحتی می‌توان تشخص داد . زمانی که برگ ها زرد می‌شود ولی رگبرگ ها هنوز سبز هستند متوجه می‌شویم گیاه دچار کمبود اهن است
  نمایش سریع محصول
 • غذای کامل گیاه فرمول یک20-20-20

  400,000 ریال
  ● ترکیب بکار رفته در این محصول شامل نیتروژن، فسفر و پتاسیم در کنار عناصــــر ریزمغذی با تغذیه همه بخشهای گیاه به سرعت سبزینگی آنرا احیا نموده و موجب افزایش شادابی و رشد گیاه می گردد. ● اگر به گل و گیاهان علاقه دارید و به سلامت و شادابی آنها اهمیت می دهید و بدنبال راهی برای رفع کمبودهای گیاهان هستید کود پودری سه بیست بهترین انتخاب برای شما می…
  نمایش سریع محصول
 • غذای کامل گیاه فرمول یک10-30-20

  400,000 ریال
  ● کود کامل هورتی گرو 10-20-30 فرمولی با محتوای بالایی از نیتروژن جهت بهبود رشد رویشی و سبزینگی گیاه می باشد. ● استفاده از کود کامل 302010 باعث تولید برگ های نیرومند، پر رنگ و مقاوم در گیاه می گردد. ● این کود شیمیایی قابل استفاده در اکثر کشت ها اعم از سبزیجات و میوه ها خصوصاً خیار، خربزه، هندوانه و کدو تا زمان شروع برداشت می باشد. ● کود…
  نمایش سریع محصول
 • سوپر کود تقویت گلدهی فرمول یک

  290,000 ریال
  ● تقویت همزمان گلدهی و ریشه زایی می گردد ● ترکیب این محصول با سوپرکود “فرمول یک”، 20:20:20 محرکی ایده آل برای رشد و افزایش کیفیت سبزیجات و صیفی جات می باشد. ● فرمول فوق گلدهی را برای تمام گیاهان گلده تحریک میکند و باعث زیبای دو چندان گیاه میشود ● باعث تولید برگ های نیرومند، پر رنگ و مقاوم در گیاه می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • کود مایع ازت و کلسیم I پنج لیتری مارال

  50,000 ریال
  ● ترک خوردن میوه علامت کمبود کلسیم است ● سیاه شدن یک سمت میوه کمبود کلسیم را نشان میدهد ● ضعیف و شکننده بودن شاخه و ساقه نشان دهنده ی کمبود کلسیم است
  نمایش سریع محصول
 • کود مایع ازت و کلسیم I یک لیتری مارال

  25,000 ریال
  ● ترک خوردن میوه علامت کمبود کلسیم است ● سیاه شدن یک سمت میوه کمبود کلسیم را نشان میدهد ● ضعیف و شکننده بودن شاخه و ساقه نشان دهنده ی کمبود کلسیم است
  نمایش سریع محصول
 • عصاره مایع مرغی

  150,000 ریال
  ● استفاده از هر واحد برابر با مصرف ۱۰۰ واحد کود مرغی معمولی می باشد  بلافاصله پس از مصرف مورد استفاده گیاه قرار می گیرد ولی کود مرغی معمولی سالها زمان نیاز دارد تا تجزیه گردیده و مورد مصرف گیاه قرار گیرد
  نمایش سریع محصول
 • کود هیومیک اسید مایع بیست وپنج لیتری مارال

  140,000 ریال
  ● اصلاح کننده خاک ● کاهنده شوری خاک ● افزایش جذب مواد غذایی ● افزایش رشد ریشه ● حفظ و نگهداری بیشتر آب در اطراف ریشه ● افزایش طول دوره های آبیاری ● جلوگیری از خشکی خاک ● تنظیم و کاهش پ هاش خاک
  نمایش سریع محصول
 • کود هیومیک اسید مایع پنج لیتری مارال

  1,250,000 ریال
  ● اصلاح کننده خاک ● کاهنده شوری خاک ● افزایش جذب مواد غذایی ● افزایش رشد ریشه ● حفظ و نگهداری بیشتر آب در اطراف ریشه ● افزایش طول دوره های آبیاری ● جلوگیری از خشکی خاک ● تنظیم و کاهش پ هاش خاک
  نمایش سریع محصول
 • کود هیومیک اسید مایع یک لیتری مارال

  500,000 ریال
  ● اصلاح کننده خاک ● کاهنده شوری خاک ● افزایش جذب مواد غذایی ● افزایش رشد ریشه ● حفظ و نگهداری بیشتر آب در اطراف ریشه ● افزایش طول دوره های آبیاری ● جلوگیری از خشکی خاک ● تنظیم و کاهش پ هاش خاک
  نمایش سریع محصول
 • کود هیومیک اسید و فولویک اسید گرانول  زرد مارال AGRIMARAL

  250,000 ریال
  ● اصلاح کننده خاک ● کاهنده شوری خاک ● افزایش جذب مواد غذایی ● افزایش رشد ریشه ● حفظ و نگهداری بیشتر آب در اطراف ریشه ● افزایش طول دوره های آبیاری ● جلوگیری از خشکی خاک ● تنظیم و کاهش پ هاش خاک
  نمایش سریع محصول
 • کود هیومیک اسید و فولویک اسید گرانول AGRIMARAL سبز مارال

  250,000 ریال
  ● اصلاح کننده خاک ● کاهنده شوری خاک ● افزایش جذب مواد غذایی ● افزایش رشد ریشه ● حفظ و نگهداری بیشتر آب در اطراف ریشه ● افزایش طول دوره های آبیاری ● جلوگیری از خشکی خاک ● تنظیم و کاهش پ هاش خاک
  نمایش سریع محصول
 • کود روی و بور مارال سبزینه

  400,000 ریال
  ● روی: یکی از عناصر ضروری و پیش ماده تولید هورمون اکسین جهت رشد و گرده افشانی است که رشد جوانه های رویشی و زایشی را تحریک می کند. ● بور: این عنصر غالبا در مرحله گرده افشانی دچار کمبود است و تامین آن اثر شگرفی در افزایش قدرت گرده افشانی دارد. بور در افزایش عمر دانه گرده موثر است این مساله باعث می گردد گرده افشانی با شدت بیشتری…
  نمایش سریع محصول
 • گوگرد معدنی مارال سبزینه

  300,000 ریال
  ● در حالت کلی گوگرد را بزای خاک های اسیدی استفاده میکنند که از میزان اسیدی بودن خاک کم کنند . ● معمولا خاک های جنوب کشور ما اسیدی ترند ولی در کل عواملی مانند ترکیبات شیمیایی رسوب رود خانه و وجود درخت کاج باعث اسیدی شدن خاک میشوند و محصول فوق جهت کم کردن اسیدیته در این مناطق کارساز است
  نمایش سریع محصول
 • کود ریز مغذی میکرو مارال سبزینه

  400,000 ریال
  ● وجود طیف وسیعی از عناصر غذایی ماکرو و میکرو، کود میکرو مکس را به عنوان حرفه ای ترین کود موثر در افزایش ویژگی های کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی مبدل ساخته است. ● این کود شامل عناصری نظیر ازت، اسید آمینه، روی، بر، منگنز و منیزیم می باشد که مواد لازم برای حیات گیاه را فراهم نموده باعث افزایش باردهی محصول می گردد.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها