5 کالا

 • کود مرغی

  650,000 ریال
  ● استفاده بهینه از کود مرغ به عنوان یک ماده با ارزش جهت استفاده در کشاورزی ● مقدار مصرف و هدر رفت کمتر در مقایسه با کود مرغی فراوری نشده ● جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از مقادیر عظیم کود مرغ در کشور ● کود مرغ مخلوطی از کود مرغی خام و مواد بستر نظیر خاک اره ، خرده چوب و پوسته برنج می باشد. ● کمک بسزا به…
 • کود گوسفندی

  350,000 ریال
  ● به دلیل سرعت تجزیه بالای کود گوسفندی باید در مصرف آن احتیاط کرد زیرا به دلیل این سرعت بالای تجزیه ممکن است در صورت استفاده کود در مقادیر زیاد گیاه بسوزد و از بین برود. وقتی کود به سرعت تجزیه می شود مقادیری آمونیاک آزاد می کند که در صورت زیاد بودن آن امکان مسمویت گیاه وجود دارد. کود گوسفند نوعی کود گرم محسوب می شود. ● بهترین زمان…
 • کود گاوی

  350,000 ریال
  ● گاو مقدار زیادی علف می خورد و آنها را خوب جویده وخرد می کند و سیستم گوارش گاو کارایی بیشتر در هضم غذا دارد و در نتیجه کود گاوی تعداد بذر علف هرز کمتری دارد. ● آزاد سازی عناصر غذایی از کود گاوی تا میزان 50 درصد ممکن است بیش از 18 هفته طول بکشد. شرایط مصرف کودهای حیوانی ● کودهای حیوانی بلافاصله بعد از مصرف با خاک مخلوط…
 • کود اسبی 

  400,000 ریال
  ● اسب مقدار زیادی علف هرز می خورد و غذای خود را نرم و پودر نمی کند و در نتیجه تعداد از بذور علف هرز سالم از دستگاه گوارش آن عبور می کنند و به همین علت کود اسبی بذر علف هرز زیادی دارد. ● برای گیاهان اسید دوست کود اسبی مناسب می باشد. ● کود اسبی نسبت به کودهای گاوی و مرغی درصد ازت بیشتری دارد. ● سرعت قابلیت…
 • کود دامی

  15,000 ریال
  ● بهبود ساختمان خاک ● کم کردن وزن مخصوص ظاهری و افزایش تخلخل خاک ● افزایش نفوذ پذیری آب در خاک ● افزایش ظرفیت نگهداری آب خصوصا در خاکهای شنی ● کاهش چسبندگی خاکهای رسی ● افزایش چسبندگی خاکهای شنی ● تهویه بهتر به علت افزایش تخلخل خاک ● افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ● تأمین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ● تحرک عناصر غذایی در خاک و…
88773398 - 021
پیگیری سفارش
شگفت انگیز ها