نبشی و ناودانی گالوانیزه

10 کالا

 • ناودانی گالوانیزه 6 متری سایز 14ناودانی گالوانیزه 6 متری سایز 6

  ناودانی گالوانیزه ۶ متری سایز ۱۴

  تماس بگیرید
  • مشخصه اصلی در سایز خرید ناودانی فاصله‌ی بیرونی دو بال ناودانی و ضخامت آن بر حسب میلی‌متر است. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • ناودانی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • ناودانی در هر سایز (سبک وسنگین) به فروش می‌رسد. • ناودانی در سایزهای متداول و پر مصرف 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16…
 • ناودانی گالوانیزه 6 متری سایز 12

  ناودانی گالوانیزه ۶ متری سایز ۱۲

  تماس بگیرید
  • مشخصه اصلی در سایز خرید ناودانی فاصله‌ی بیرونی دو بال ناودانی و ضخامت آن بر حسب میلی‌متر است. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • ناودانی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • ناودانی در هر سایز (سبک وسنگین) به فروش می‌رسد. • ناودانی در سایزهای متداول و پر مصرف 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16…
 • ناودانی گالوانیزه 6 متری سایز 10ناودانی گالوانیزه 6 متری سایز 6

  ناودانی گالوانیزه ۶ متری سایز ۱۰

  تماس بگیرید
  • مشخصه اصلی در سایز خرید ناودانی فاصله‌ی بیرونی دو بال ناودانی و ضخامت آن بر حسب میلی‌متر است. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • ناودانی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • ناودانی در هر سایز (سبک وسنگین) به فروش می‌رسد. • ناودانی در سایزهای متداول و پر مصرف 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16…
 • ناودانی گالوانیزه 6 متری سایز 8

  ناودانی گالوانیزه ۶ متری سایز ۸

  تماس بگیرید
  • مشخصه اصلی در سایز خرید ناودانی فاصله‌ی بیرونی دو بال ناودانی و ضخامت آن بر حسب میلی‌متر است. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • ناودانی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • ناودانی در هر سایز (سبک وسنگین) به فروش می‌رسد. • ناودانی در سایزهای متداول و پر مصرف 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16…
 • ناودانی گالوانیزه 6 متری سایز 6

  ناودانی گالوانیزه ۶ متری سایز ۶

  تماس بگیرید
  • مشخصه اصلی در سایز خرید ناودانی فاصله‌ی بیرونی دو بال ناودانی و ضخامت آن بر حسب میلی‌متر است. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • ناودانی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • ناودانی در هر سایز (سبک وسنگین) به فروش می‌رسد. • ناودانی در سایزهای متداول و پر مصرف 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16…
 • نبشی گالوانیزه ضخامت 8 میلیمتر سایز 80 * 80 میلیمتر

  نبشی گالوانیزه ضخامت ۸ میلیمتر سایز ۸۰ * ۸۰ میلیمتر

  تماس بگیرید
  • نبشی‌ها را با بر اساس دو شاخصه‌ی طول بال‌ها و ضخامت بال‌ها شناسایی می کنند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • نبشی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • نبشی ها از ضخامت 2 تا 20 میلی‌متر دربازار موجود می باشند. • از میان تمامی روش‌های پوشش دهی که وجود دارد، عملیات گالوانیزاسیون ارزان‌ترین راه است. • عملیات گالوانیزه کردن…
 • نبشی گالوانیزه ضخامت 6 میلیمتر سایز 60 * 60 میلیمتر

  نبشی گالوانیزه ضخامت ۶ میلیمتر سایز ۶۰ * ۶۰ میلیمتر

  تماس بگیرید
  • نبشی‌ها را با بر اساس دو شاخصه‌ی طول بال‌ها و ضخامت بال‌ها شناسایی می کنند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • نبشی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • نبشی ها از ضخامت 2 تا 20 میلی‌متر دربازار موجود می باشند. • از میان تمامی روش‌های پوشش دهی که وجود دارد، عملیات گالوانیزاسیون ارزان‌ترین راه است. • عملیات گالوانیزه کردن…
 • نبشی گالوانیزه ضخامت 5 میلیمتر سایز 50 * 50 میلیمتر

  نبشی گالوانیزه ضخامت ۵ میلیمتر سایز ۵۰ * ۵۰ میلیمتر

  تماس بگیرید
  • نبشی‌ها را با بر اساس دو شاخصه‌ی طول بال‌ها و ضخامت بال‌ها شناسایی می کنند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • نبشی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • نبشی ها از ضخامت 2 تا 20 میلی‌متر دربازار موجود می باشند. • از میان تمامی روش‌های پوشش دهی که وجود دارد، عملیات گالوانیزاسیون ارزان‌ترین راه است. • عملیات گالوانیزه کردن…
 • نبشی گالوانیزه ضخامت 4 میلیمتر سایز 40 * 40 میلیمتر

  نبشی گالوانیزه ضخامت ۴ میلیمتر سایز ۴۰ * ۴۰ میلیمتر

  تماس بگیرید
  • نبشی‌ها را با بر اساس دو شاخصه‌ی طول بال‌ها و ضخامت بال‌ها شناسایی می کنند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • نبشی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • نبشی ها از ضخامت 2 تا 20 میلی‌متر دربازار موجود می باشند. • از میان تمامی روش‌های پوشش دهی که وجود دارد، عملیات گالوانیزاسیون ارزان‌ترین راه است. • عملیات گالوانیزه کردن…
 • نبشی گالوانیزه ضخامت ۳ میلیمتر سایز ۳۰ * ۳۰ میلیمتر

  تماس بگیرید
  • نبشی‌ها را با بر اساس دو شاخصه‌ی طول بال‌ها و ضخامت بال‌ها شناسایی می کنند. • مقاومت و دقت ابعادی و کیفیت سطحی عالی • نبشی به طور رایج در طول‌ 6 و 12 متر تولید می‌شوند • نبشی ها از ضخامت 2 تا 20 میلی‌متر دربازار موجود می باشند. • از میان تمامی روش‌های پوشش دهی که وجود دارد، عملیات گالوانیزاسیون ارزان‌ترین راه است. • عملیات گالوانیزه کردن…
88773398 - 021
پیگیری سفارش
شگفت انگیز ها