54 کالا

 • مش آجدار توفیقی 10 میلیمتر چشمه 20 * 20 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • توری‌های مش با میلگرد ساده و آجدار تولید می‌شود. • قطرمیلگرد ساده و آجدار مش بین 6 تا 14 میلیمتر • ابعاد چشمه به صورت مربع و اندازه آن از 10 * 10 و 15 * 15 و 20 * 20 (مش سبک) و 25 * 25 و 30 * 30 سانتی متر (مش سنگین) می‌باشد. • موارد استفاده از توری مش جهت ساخت تونل، صنعت مترو، پل سازی،…
  نمایش سریع محصول
 • مش آجدار توفیقی 10 میلیمتر چشمه 15 * 15 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • توری‌های مش با میلگرد ساده و آجدار تولید می‌شود. • قطرمیلگرد ساده و آجدار مش بین 6 تا 14 میلیمتر • ابعاد چشمه به صورت مربع و اندازه آن از 10 * 10 و 15 * 15 و 20 * 20 (مش سبک) و 25 * 25 و 30 * 30 سانتی متر (مش سنگین) می‌باشد. • موارد استفاده از توری مش جهت ساخت تونل، صنعت مترو، پل سازی،…
  نمایش سریع محصول
 • مش آجدار توفیقی 10 میلیمتر چشمه 10 * 10 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • توری‌های مش با میلگرد ساده و آجدار تولید می‌شود. • قطرمیلگرد ساده و آجدار مش بین 6 تا 14 میلیمتر • ابعاد چشمه به صورت مربع و اندازه آن از 10 * 10 و 15 * 15 و 20 * 20 (مش سبک) و 25 * 25 و 30 * 30 سانتی متر (مش سنگین) می‌باشد. • موارد استفاده از توری مش جهت ساخت تونل، صنعت مترو، پل سازی،…
  نمایش سریع محصول
 • مش آجدار توفیقی 8 میلیمتر چشمه 20 * 20 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • توری‌های مش با میلگرد ساده و آجدار تولید می‌شود. • قطرمیلگرد ساده و آجدار مش بین 6 تا 14 میلیمتر • ابعاد چشمه به صورت مربع و اندازه آن از 10 * 10 و 15 * 15 و 20 * 20 (مش سبک) و 25 * 25 و 30 * 30 سانتی متر (مش سنگین) می‌باشد. • موارد استفاده از توری مش جهت ساخت تونل، صنعت مترو، پل سازی،…
  نمایش سریع محصول
 • مش آجدار توفیقی 8 میلیمتر چشمه 15 * 15 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • توری‌های مش با میلگرد ساده و آجدار تولید می‌شود. • قطرمیلگرد ساده و آجدار مش بین 6 تا 14 میلیمتر • ابعاد چشمه به صورت مربع و اندازه آن از 10 * 10 و 15 * 15 و 20 * 20 (مش سبک) و 25 * 25 و 30 * 30 سانتی متر (مش سنگین) می‌باشد. • موارد استفاده از توری مش جهت ساخت تونل، صنعت مترو، پل سازی،…
  نمایش سریع محصول
 • مش آجدار توفیقی 8 میلیمتر چشمه 10 * 10 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • توری‌های مش با میلگرد ساده و آجدار تولید می‌شود. • قطرمیلگرد ساده و آجدار مش بین 6 تا 14 میلیمتر • ابعاد چشمه به صورت مربع و اندازه آن از 10 * 10 و 15 * 15 و 20 * 20 (مش سبک) و 25 * 25 و 30 * 30 سانتی متر (مش سنگین) می‌باشد. • موارد استفاده از توری مش جهت ساخت تونل، صنعت مترو، پل سازی،…
  نمایش سریع محصول
 • مش ساده توفیقی 6 میلیمتر چشمه 20 * 20 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • توری‌های مش با میلگرد ساده و آجدار تولید می‌شود. • قطرمیلگرد ساده و آجدار مش بین 6 تا 14 میلیمتر • ابعاد چشمه به صورت مربع و اندازه آن از 10 * 10 و 15 * 15 و 20 * 20 (مش سبک) و 25 * 25 و 30 * 30 سانتی متر (مش سنگین) می‌باشد. • موارد استفاده از توری مش جهت ساخت تونل، صنعت مترو، پل سازی،…
  نمایش سریع محصول
 • مش ساده توفیقی 6 میلیمتر چشمه 15 * 15 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • توری‌های مش با میلگرد ساده و آجدار تولید می‌شود. • قطرمیلگرد ساده و آجدار مش بین 6 تا 14 میلیمتر • ابعاد چشمه به صورت مربع و اندازه آن از 10 * 10 و 15 * 15 و 20 * 20 (مش سبک) و 25 * 25 و 30 * 30 سانتی متر (مش سنگین) می‌باشد. • موارد استفاده از توری مش جهت ساخت تونل، صنعت مترو، پل سازی،…
  نمایش سریع محصول
 • مش ساده توفیقی 6 میلیمتر چشمه 10 * 10 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • توری‌های مش با میلگرد ساده و آجدار تولید می‌شود. • قطرمیلگرد ساده و آجدار مش بین 6 تا 14 میلیمتر • ابعاد چشمه به صورت مربع و اندازه آن از 10 * 10 و 15 * 15 و 20 * 20 (مش سبک) و 25 * 25 و 30 * 30 سانتی متر (مش سنگین) می‌باشد. • موارد استفاده از توری مش جهت ساخت تونل، صنعت مترو، پل سازی،…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 1250 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 1170 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 1120 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 1050 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 930 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 900 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 870 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 850 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 830 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 800 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 760 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 13 ستون 670 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 9 ستون 600 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 9 ستون 500 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • رابیتس 9 ستون 400 گرمی

  تماس بگیرید
  • توری رابیتس از کشش عرضی و پرس کردن ورق گالوانیزه گرم و در اوزان مختلف تولید می‌شود. • ابعاد استاندارد یک برگ رابیتس 60*240 سانتی‌متر است و هر برگ 1.44 مترمربع را پوشش می‌دهد. • در سفارش‌های با وزن بالای 3 سه تن، ابعاد قابل افزایش یا کاهش بنا به سفارش مشتری است. • رابیتس‌ها معمولا در سه نوع 9 ستون، 11 ستون و 13 ستون تولید می‌شوند. •…
  نمایش سریع محصول
 • توری مرغی گالوانیزه با چشمه 3/4 اینچ 45 * 1.8 متر

  تماس بگیرید
  • توری مرغی با مفتول گالوانیزه تولید می‌شود • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی • قدرت بالا و سطح صاف • دارای تهویه خوب • قابل انعطاف، سبک و حمل و نقل آسان • مناسب جهت نگهداری حیوانات اهلی • قطر مفتول بین 20 تا 25 میکرون • توری مرغی گالوانیزه به صورت کیلوگرم خریداری می‌شود. • ابعاد چشمه به صورت شش ضلعی و اندازه چشمه آن…
  نمایش سریع محصول
 • توری مرغی گالوانیزه با چشمه 1 اینچ ابعاد 45 * 1.8 متر

  تماس بگیرید
  • توری مرغی با مفتول گالوانیزه تولید می‌شود • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی • قدرت بالا و سطح صاف • دارای تهویه خوب • قابل انعطاف، سبک و حمل و نقل آسان • مناسب جهت نگهداری حیوانات اهلی • قطر مفتول بین 20 تا 25 میکرون • توری مرغی گالوانیزه به صورت کیلوگرم خریداری می‌شود. • ابعاد چشمه به صورت شش ضلعی و اندازه چشمه آن…
  نمایش سریع محصول
 • توری مرغی گالوانیزه با چشمه 3/4 اینچ 45 * 1.5 متر

  تماس بگیرید
  • توری مرغی با مفتول گالوانیزه تولید می‌شود • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی • قدرت بالا و سطح صاف • دارای تهویه خوب • قابل انعطاف، سبک و حمل و نقل آسان • مناسب جهت نگهداری حیوانات اهلی • قطر مفتول بین 20 تا 25 میکرون • توری مرغی گالوانیزه به صورت کیلوگرم خریداری می‌شود. • ابعاد چشمه به صورت شش ضلعی و اندازه چشمه آن…
  نمایش سریع محصول
 • توری مرغی گالوانیزه با چشمه 1 اینچ ابعاد 45 * 1.5 متر

  تماس بگیرید
  • توری مرغی با مفتول گالوانیزه تولید می‌شود • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی • قدرت بالا و سطح صاف • دارای تهویه خوب • قابل انعطاف، سبک و حمل و نقل آسان • مناسب جهت نگهداری حیوانات اهلی • قطر مفتول بین 20 تا 25 میکرون • توری مرغی گالوانیزه به صورت کیلوگرم خریداری می‌شود. • ابعاد چشمه به صورت شش ضلعی و اندازه چشمه آن…
  نمایش سریع محصول
 • توری مرغی گالوانیزه با چشمه 3/4 اینچ 45 * 0.9 متر

  تماس بگیرید
  • توری مرغی با مفتول گالوانیزه تولید می‌شود • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی • قدرت بالا و سطح صاف • دارای تهویه خوب • قابل انعطاف، سبک و حمل و نقل آسان • مناسب جهت نگهداری حیوانات اهلی • قطر مفتول بین 20 تا 25 میکرون • توری مرغی گالوانیزه به صورت کیلوگرم خریداری می‌شود. • ابعاد چشمه به صورت شش ضلعی و اندازه چشمه آن…
  نمایش سریع محصول
 • توری مرغی گالوانیزه با چشمه 1 اینچ ابعاد 45 * 0.9 متر

  تماس بگیرید
  • توری مرغی با مفتول گالوانیزه تولید می‌شود • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی • قدرت بالا و سطح صاف • دارای تهویه خوب • قابل انعطاف، سبک و حمل و نقل آسان • مناسب جهت نگهداری حیوانات اهلی • قطر مفتول بین 20 تا 25 میکرون • توری مرغی گالوانیزه به صورت کیلوگرم خریداری می‌شود. • ابعاد چشمه به صورت شش ضلعی و اندازه چشمه آن…
  نمایش سریع محصول
 • توری مرغی گالوانیزه با چشمه 3/4 اینچ 45 * 1.25 متر

  تماس بگیرید
  • توری مرغی با مفتول گالوانیزه تولید می‌شود • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی • قدرت بالا و سطح صاف • دارای تهویه خوب • قابل انعطاف، سبک و حمل و نقل آسان • مناسب جهت نگهداری حیوانات اهلی • قطر مفتول بین 20 تا 25 میکرون • توری مرغی گالوانیزه به صورت کیلوگرم خریداری می‌شود. • ابعاد چشمه به صورت شش ضلعی و اندازه چشمه آن…
  نمایش سریع محصول
 • توری مرغی گالوانیزه با چشمه 1 اینچ ابعاد 45 * 1.25 متر

  تماس بگیرید
  • توری مرغی با مفتول گالوانیزه تولید می‌شود • مقاومت عالی در برابر خوردگی و زنگ زدگی • قدرت بالا و سطح صاف • دارای تهویه خوب • قابل انعطاف، سبک و حمل و نقل آسان • مناسب جهت نگهداری حیوانات اهلی • قطر مفتول بین 20 تا 25 میکرون • توری مرغی گالوانیزه به صورت کیلوگرم خریداری می‌شود. • ابعاد چشمه به صورت شش ضلعی و اندازه چشمه آن…
  نمایش سریع محصول
 • توری حصاری چشمه 5.5 سانتیمتر با مفتول 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • قطرمفتول بین 2 تا 3 میلیمتر، ابعاد چشمه به صورت لوزی و اندازه آن از 7.5 سانتیمتر تا 5.5 سانتیمتر می‌باشد. • قیمت آن بستگی به وزن آن دارد که تابع میزان ضخامت مفتول و بزرگی چشمه بافته شده است • توری حصاری با دو نوع پوشش گالوانیزه گرم و پی وی سی و به شکل رول به بازار عرضه می‌شود که هر کدام دارای خصوصیات متعلق به خود…
  نمایش سریع محصول
 • توری حصاری چشمه 5.5 سانتیمتر با مفتول 2.8 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • قطرمفتول بین 2 تا 3 میلیمتر، ابعاد چشمه به صورت لوزی و اندازه آن از 7.5 سانتیمتر تا 5.5 سانتیمتر می‌باشد. • قیمت آن بستگی به وزن آن دارد که تابع میزان ضخامت مفتول و بزرگی چشمه بافته شده است • توری حصاری با دو نوع پوشش گالوانیزه گرم و پی وی سی و به شکل رول به بازار عرضه می‌شود که هر کدام دارای خصوصیات متعلق به خود…
  نمایش سریع محصول
 • توری حصاری چشمه 5.5 سانتیمتر با مفتول 2.5 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • قطرمفتول بین 2 تا 3 میلیمتر، ابعاد چشمه به صورت لوزی و اندازه آن از 7.5 سانتیمتر تا 5.5 سانتیمتر می‌باشد. • قیمت آن بستگی به وزن آن دارد که تابع میزان ضخامت مفتول و بزرگی چشمه بافته شده است • توری حصاری با دو نوع پوشش گالوانیزه گرم و پی وی سی و به شکل رول به بازار عرضه می‌شود که هر کدام دارای خصوصیات متعلق به خود…
  نمایش سریع محصول
 • توری حصاری چشمه 5.5 سانتیمتر با مفتول 2.2 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • قطرمفتول بین 2 تا 3 میلیمتر، ابعاد چشمه به صورت لوزی و اندازه آن از 7.5 سانتیمتر تا 5.5 سانتیمتر می‌باشد. • قیمت آن بستگی به وزن آن دارد که تابع میزان ضخامت مفتول و بزرگی چشمه بافته شده است • توری حصاری با دو نوع پوشش گالوانیزه گرم و پی وی سی و به شکل رول به بازار عرضه می‌شود که هر کدام دارای خصوصیات متعلق به خود…
  نمایش سریع محصول
 • توری حصاری چشمه 5.5 سانتیمتر با مفتول 2 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • قطرمفتول بین 2 تا 3 میلیمتر، ابعاد چشمه به صورت لوزی و اندازه آن از 7.5 سانتیمتر تا 5.5 سانتیمتر می‌باشد. • قیمت آن بستگی به وزن آن دارد که تابع میزان ضخامت مفتول و بزرگی چشمه بافته شده است • توری حصاری با دو نوع پوشش گالوانیزه گرم و پی وی سی و به شکل رول به بازار عرضه می‌شود که هر کدام دارای خصوصیات متعلق به خود…
  نمایش سریع محصول
 • توری حصاری چشمه 6.5 سانتیمتر با مفتول 3 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • قطرمفتول بین 2 تا 3 میلیمتر، ابعاد چشمه به صورت لوزی و اندازه آن از 7.5 سانتیمتر تا 5.5 سانتیمتر می‌باشد. • قیمت آن بستگی به وزن آن دارد که تابع میزان ضخامت مفتول و بزرگی چشمه بافته شده است • توری حصاری با دو نوع پوشش گالوانیزه گرم و پی وی سی و به شکل رول به بازار عرضه می‌شود که هر کدام دارای خصوصیات متعلق به خود…
  نمایش سریع محصول
 • توری حصاری چشمه 6.5 سانتیمتر با مفتول 2.8 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • قطرمفتول بین 2 تا 3 میلیمتر، ابعاد چشمه به صورت لوزی و اندازه آن از 7.5 سانتیمتر تا 5.5 سانتیمتر می‌باشد. • قیمت آن بستگی به وزن آن دارد که تابع میزان ضخامت مفتول و بزرگی چشمه بافته شده است • توری حصاری با دو نوع پوشش گالوانیزه گرم و پی وی سی و به شکل رول به بازار عرضه می‌شود که هر کدام دارای خصوصیات متعلق به خود…
  نمایش سریع محصول
 • توری حصاری چشمه 6.5 سانتیمتر با مفتول 2.5 میلیمتر

  تماس بگیرید
  • قطرمفتول بین 2 تا 3 میلیمتر، ابعاد چشمه به صورت لوزی و اندازه آن از 7.5 سانتیمتر تا 5.5 سانتیمتر می‌باشد. • قیمت آن بستگی به وزن آن دارد که تابع میزان ضخامت مفتول و بزرگی چشمه بافته شده است • توری حصاری با دو نوع پوشش گالوانیزه گرم و پی وی سی و به شکل رول به بازار عرضه می‌شود که هر کدام دارای خصوصیات متعلق به خود…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها