12 کالا

 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V403

  تماس بگیرید
  -تمام برق -Twin دو قلو (دارای دو فر مجزا و امکان تبدیل به یک فر) -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک 17 برنامه پخت -برنامه یخ زدایی -سیستم meat probe (حسگر پخت گوشت) -سیستم پخت سریع -تایمر پیشرفته زمان پخت -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -قفل کودک -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V401W

  تماس بگیرید
  -تمام برق -Twin دو قلو (دارای دو فر مجزا و امکان تبدیل به یک فر) -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک 17 برنامه پخت -برنامه یخ زدایی -سیستم meat probe (حسگر پخت گوشت) -سیستم پخت سریع -تایمر پیشرفته زمان پخت -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -قفل کودک -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V401S

  تماس بگیرید
  -تمام برق -Twin دو قلو (دارای دو فر مجزا و امکان تبدیل به یک فر) -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک 17 برنامه پخت -برنامه یخ زدایی -سیستم meat probe (حسگر پخت گوشت) -سیستم پخت سریع -تایمر پیشرفته زمان پخت -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -قفل کودک -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V401

  تماس بگیرید
  -تمام برق -Twin دو قلو (دارای دو فر مجزا و امکان تبدیل به یک فر) -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک 17 برنامه پخت -برنامه یخ زدایی -سیستم meat probe (حسگر پخت گوشت) -سیستم پخت سریع -تایمر پیشرفته زمان پخت -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -قفل کودک -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V304

  تماس بگیرید
  -تمام برق -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک 11 برنامه پخت -برنامه یخ زدایی -سیستم پخت سریع -تایمر پیشرفته زمان پخت -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -قفل کودک -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V302

  تماس بگیرید
  -تمام برق -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک 11 برنامه پخت -برنامه یخ زدایی -سیستم پخت سریع -تایمر پیشرفته زمان پخت -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -قفل کودک -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V301W

  تماس بگیرید
  -تمام برق -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک 11 برنامه پخت -برنامه یخ زدایی -سیستم پخت سریع -تایمر پیشرفته زمان پخت -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -قفل کودک -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V301S

  تماس بگیرید
  -تمام برق -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک 11 برنامه پخت -برنامه یخ زدایی -سیستم پخت سریع -تایمر پیشرفته زمان پخت -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -قفل کودک -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V301

  تماس بگیرید
  -تمام برق -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک 11 برنامه پخت -برنامه یخ زدایی -سیستم پخت سریع -تایمر پیشرفته زمان پخت -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -قفل کودک -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V202W

  تماس بگیرید
  -برق و گاز -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک -جوجه گردان -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V202S

  تماس بگیرید
  -برق و گاز -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک -جوجه گردان -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
 • فر آشپزخانه توکار آلتون مدل V202

  تماس بگیرید
  -برق و گاز -درب چهار جداره جدا شونده -صفحه نمایشگر دیجیتال لمسی -فن گردش هوای داغ -فن خنک کننده اتوماتیک -جوجه گردان -پوشش داخلی آسان تمیز شونده -سینی عمیق -سیستم ایمنی خودکار
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها