چوب پلاست و ملزومات

20 کالا

 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود طوسی عرض 14سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود اُکر عرض 14سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود بلوطی عرض 14سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود ونگه عرض 14سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود زیتونی عرض 14سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود طوسی عرض 10.5سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود اُکر عرض 10.5سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود بلوطی عرض 10.5سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود ونگه عرض 10.5سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نماپوش چوب پلاست آبنوس وود زیتونی عرض 10.5سانتیمتر

  2,100,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • دک 29 سانت چوب پلاست آبنوس وود

  2,250,000 ریال
  ●مقاوم به ترک و قارچ و نفوذ آب ● سخت و محکم ●100درصد مقاوم به آب و رطوبت ●95 درصد از مواد اوليه wpc از منابع بازيافتي است ●100 درصد مقاوم به حشرات ● بدون مواد سمی ● مقاوم به آتش
  نمایش سریع محصول
 • کلیپس H آبنوس وود مخصوص نماپوش چوب پلاست

  7,000 ریال
  ●مقاومت بالا ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • زیره تایل آبنوس وود 27.5×27.5سانتیمتر

  28,000 ریال
  ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه ●قابلیت تغییر ابعاد با توجه به نیاز ●قابل بازیافت مجدد ●قابل استفاده در زیره انواع کفپوش ها
  نمایش سریع محصول
 • زیره تایل آبنوس وود 40×20سانتیمتر

  27,500 ریال
  ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه ●قابلیت تغییر ابعاد با توجه به نیاز(40×80،40×80و...) ●قابل بازیافت مجدد ●قابل استفاده در زیره انواع کفپوش ها
  نمایش سریع محصول
 • زیره تایل آبنوس وود 30×15سانتیمتر

  18,000 ریال
  ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه ●قابلیت تغییر ابعاد با توجه به نیاز(30×30،60×30و...) ●قابل بازیافت مجدد ●قابل استفاده در زیره انواع کفپوش ها
  نمایش سریع محصول
 • نبشی چوب پلاست آبنوس وود کد رنگ 07 طوسی

  200,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نبشی چوب پلاست آبنوس وود کد رنگ 06اًکر

  200,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نبشی چوب پلاست آبنوس وود کد رنگ 05بلوطی

  200,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نبشی چوب پلاست آبنوس وود کد رنگ 04ونگه

  200,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
 • نبشی چوب پلاست آبنوس وود کد رنگ 02زیتونی

  200,000 ریال
  ●مقاوم در برابر گرما و سرما در تمامی مناطق ●ضد آب و رطوبت است و کاملا قابل شستشو ●مقاوم در برابر نفوذ هرنوع اسید ، مایعات و چربی ها ●غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر حریق ●مقاوم در برابر ضربه و خش ●دارای کمترین انبساط و انقباض ●دارای تنوع رنگ ●قابل بازیافت مجدد
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها