103 کالا

 • حراج!

  واش بتن آجیلی پارسیان مدل W655 سایز 50*50

  370,000 ریال 360,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W655 ، با ابعاد 50*50، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن آجیلی پارسیان مدل W644 سایز 40*40

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W644 ، با ابعاد 40*40، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن آجیلی پارسیان مدل W636 سایز 60*30

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W636 ، با ابعاد 60*30، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W555 سفید سایز 50*50

  370,000 ریال 360,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W555 ، با ابعاد 50*50، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W544 سفید سایز 40*40

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W544 ، با ابعاد 40*40، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W536سفید سایز 60*30

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W536 ، با ابعاد 30*60، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W455 سفید مشکی سایز 50*50

  370,000 ریال 360,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W455 ، با ابعاد 50*50، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید و مشکی، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W444 سفید مشکی سایز 40*40

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W444 ، با ابعاد 40*40، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید و مشکی، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W355 آجیلی رودخانه‌ای سایز 50*50

  370,000 ریال 360,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W355 ، با ابعاد 50*50، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W344 آجیلی رودخانه‌ای سایز 40*40

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W344 ، با ابعاد 40*40، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W255 سفید و قرمز سایز 50*50

  370,000 ریال 360,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W255 ، با ابعاد 50*50، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید و قرمز، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W136سفید و مشکی سایز 60*30

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W136 ، با ابعاد 60*30، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید و مشکی، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W336 آجیلی رودخانه‌ای سایز 60*30

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W336 ، با ابعاد 60*30، همراه با سنگ‌دانه‌های رودخانه‌ای استاندارد با ترکیب رنگی چندین رنگ (معروف به طرح آجیلی) مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  واش بتن پارسیان مدل W236 سفید و قرمز سایز 60*30

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W236 ، با ابعاد 60*30، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید و قرمز، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  No thumb

  واش بتن پارسیان مدل W244 سفید و قرمز سایز 40*40

  330,000 ریال 320,000 ریال
  موزاییک شسته یا واش بتن مدل W244 ، با ابعاد 40*40، همراه با سنگ‌دانه‌های معدنی استاندارد سفید و قرمز، مناسب برای محیط‌های بیرونی مانند حیاط، پارکینگ، پارک و پیاده‌رو است.
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد1725ابعاد 50*50

  340,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد1725 ابعاد 50*50

  320,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد 1725 ابعاد 30*60

  330,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد 1725ابعاد 40*40

  330,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد 1725ابعاد30*60

  310,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد 1725ابعاد 40*40

  310,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد 1725ابعاد20*20

  340,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد 1725 ابعاد 20*20

  320,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد1724ابعاد 50*50

  340,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد1724 ابعاد 50*50

  320,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد 1724 ابعاد 30*60

  330,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد 1724ابعاد 40*40

  330,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد 1724ابعاد30*60

  310,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد 1724ابعاد 40*40

  310,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد 1724ابعاد20*20

  340,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد 1724 ابعاد 20*20

  320,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد1723ابعاد 50*50

  340,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد1723 ابعاد 50*50

  320,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد 1723 ابعاد 30*60

  330,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد 1723ابعاد 40*40

  330,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد 1723ابعاد30*60

  310,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد 1723ابعاد 40*40

  310,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد 1723ابعاد20*20

  340,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون کد 1723 ابعاد 20*20

  320,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف
  نمایش سریع محصول
 • واش بتن هوم استون رزین ویژه کد1721ابعاد 50*50

  340,000 ریال
  ●واش بتن تهیه شده با بهترین مواد اولیه ●مناسب برای محوطه سازی و پیاده روها ●دارای چسب بتن و روان کننده ●انواع طرح ها برای کفسازی،جدول باغچه و خیابان... ●قابلیت تولید در انواع رنگ ها ●دانه بندی به صورت همگن در تمام ضخامت واش بتن ●مواد اولیه :شامل سیمان، ماسه و انواع سنگ با دانه‌بندی مختلف ●مناسب برای نواحی سردسیر
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها