23 کالا

 • آجر نسوز مشکی آتریسا سایز32*7

  13,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نسوز مشکی آتریسا سایز24*5.5

  7,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نسوز قهوه ای آتریسا سایز32*7

  13,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نسوز قهوه ای آتریسا سایز24*5.5

  7,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نسوزسمیرم تیره آتریسا سایز32*7

  13,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نسوزسمیرم تیره آتریسا سایز24*5.5

  7,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نسوزسمیرم وسط آتریسا سایز32*7

  13,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نسوزسمیرم وسط آتریسا سایز24*5.5

  7,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نسوزسمیرم روشن آتریسا سایز32*7

  13,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نسوزسمیرم روشن آتریسا سایز24*5.5

  7,500 ریال
  •طیف رنگی گسترده •مقاومت بالا در برابر سرما و گرما و طول عمر بسیار طولانی • عایق جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمان •وزن بسیار سبک •داشتن استانداردهای تثبیت رنگ •ضد شوره و جلبک
  نمایش سریع محصول
 • آجر نما سنتی آتریسا S31

  550,000 ریال
  •سایز محصول : .۲٫۵*۲۶*۶٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۵۳ عدد •جنس محصول : خاک رس •تنوع رنگ (سه رنگ ) •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و…
  نمایش سریع محصول
 • آجر نما سنتی آتریسا S21

  550,000 ریال
  •سایز محصول : .۲٫۵*۲۶*۶٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۵۳ عدد •جنس محصول : خاک رس •تنوع رنگ (سه رنگ ) •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و…
  نمایش سریع محصول
 • آجر نما سنتی آتریسا S11

  550,000 ریال
  •سایز محصول : .۲٫۵*۲۶*۶٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۵۳ عدد •جنس محصول : خاک رس •تنوع رنگ (سه رنگ ) •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و…
  نمایش سریع محصول
 • آجر نما قزاقی آتریسا GH31

  550,000 ریال
  •سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد •جنس محصول : خاک رس •تنوع رنگ : (سه رنگ : قرمز، گلبهی، پوست پیازی) •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته…
  نمایش سریع محصول
 • آجر نما قزاقی آتریسا GH21

  550,000 ریال
  •سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد •جنس محصول : خاک رس •تنوع رنگ : (سه رنگ : قرمز، گلبهی، پوست پیازی) •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته…
  نمایش سریع محصول
 • آجر نما قزاقی آتریسا GH11

  550,000 ریال
  •سایز محصول : .۲٫۵*۲۰*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد •جنس محصول : خاک رس •تنوع رنگ : (سه رنگ : قرمز، گلبهی، پوست پیازی) •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته…
  نمایش سریع محصول
 • آجرنما هلندی آتریسا کدH41

  850,000 ریال
  •سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد •جنس محصول : خاک رس •تنوع رنگ (چهار رنگ ) •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و…
  نمایش سریع محصول
 • آجرنما هلندی آتریسا کدH31

  550,000 ریال
  •سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد •جنس محصول : خاک رس •تنوع رنگ (چهار رنگ ) •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و…
  نمایش سریع محصول
 • آجرنما هلندی آتریسا کدH21

  550,000 ریال
  •سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد •جنس محصول : خاک رس •تنوع رنگ (چهار رنگ ) •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و…
  نمایش سریع محصول
 • آجر آنتیک نسوز آتریسا

  750,000 ریال
  •سایز محصول : ۲*۲۴*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۶۰ عدد •جنس محصول : خاک نسوز •تنوع رنگ : رندوم •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
  نمایش سریع محصول
 • آجرنما آنتیک آتریسا کدA31

  600,000 ریال
  •سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد •درساخت این محصول از خاک رس استفاده می شود •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
  نمایش سریع محصول
 • آجرنما آنتیک آتریسا کدA21

  600,000 ریال
  •سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد •درساخت این محصول از خاک رس استفاده می شود •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
  نمایش سریع محصول
 • آجرنما آنتیک آتریسا کدA11

  600,000 ریال
  •سایز محصول : ۲*۲۰*۵٫۵ •تعداد در مترمربع(با بند یکسانت): ۷۴ عدد •درساخت این محصول از خاک رس استفاده می شود •مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما •استحکام و دوام زیاد •قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی •قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن •قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف •سبک و مقاوم ( باعث کاهش وزن ساختمان) •بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها