لوازم الکتریکی بالابر

53 کالا

 • No thumb

  تراول کابل 4 رشته کابل سازان

  11,600 ریال
  • 4 رشته • برند کابل سازان • ساخت ایران • با انعطاف پذیری بالا
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  تراول کابل 4 رشته کسری

  9,600 ریال
  • 4 رشته • برند کسری • ساخت ایران • با انعطاف پذیری بالا
  نمایش سریع محصول
 • سنگ پلیمری مدل GN 18

  چراغ سیگنال پارس فانال PFS56-22DS

  تماس بگیرید
  • طول عمر و کیفیت ساخت بالا • با قطر 16 و 22 میلی‌متر • دارای 5 رنگ • ساخت ایران • دارای 2 سال گارانتی
  نمایش سریع محصول
 • چراغ سیگنال پارس فانال PFS56-16DS

  تماس بگیرید
  • طول عمر و کیفیت ساخت بالا • با قطر 16 و 22 میلی‌متر • دارای 5 رنگ • ساخت ایران • دارای 2 سال گارانتی
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MB-15LO-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MB-15KO-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MB-15JO-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MB-15FO-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MB-15EO-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MB-15DO-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MA-165OF-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MA-108BF2-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MA-106BF2-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MA-102BF2-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MA-101BF2-A

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • میکروسوئیچ TRS مدل MA-10-7-BF2

  تماس بگیرید
  • ۱۳ مدل تحریک گوناگون • عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار • عمر الکتریکی زیر بار حداقل ۵۰۰ هزار بار قطع و وصل • کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره • دو نوع مدل نصب: نصب از طریق سوراخ ۲۲ میلیمتر و یا با دو عدد پیچ روی بدنه • امکان نصب درپوش محافظ ترمینال به منظور هدایت کابل ورودی و افزایش درجه…
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8169

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8168

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8167

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8166

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8122

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8112

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8111

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8109

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8108

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8107

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8105

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل TZ-8104

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CZ-3112

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CZ-3104

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CZ-3101

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CWLNJ

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CWLD2

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CWLCA12-2-Q

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CSA-031

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CSA-021

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CSA-012

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CSA-001

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
 • لیمیت سوئیچ CNTD مدل CM-1704

  تماس بگیرید
  • قابلیت استفاده در مدار های AC و DC • دقت بالا • طیف گسترده ای از سرعت عمل • ترمینال پیچی • دارای گواهی IP60 برای جلوگیری از ورد گرد و غبار در بعضی مدل ها • قابلیت نصب در مدار هایی تا ۳۸۰V
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها