41 کالا

 • No thumb

  جک اتوماتیک درب دو لنگه پارکینگ Gbat 400 جنیوس ایتالیا

  89,000,000 ریال
  ● اپراتورهای درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) ● مناسب هر لنگه به وزن ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب هر لنگه به عرض حداکثر ۴ متر ● بدون نیاز به قفل برقی تا عرض هر لنگه ۲٫۵ متر ● تردد حداکثر ۱۸ مرتبه در ساعت ● کاربرد مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  جک برقی درب دو لنگه پارکینگ Gbat 300 جنیوس ایتالیا

  65,000,000 ریال
  ● اپراتورهای درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) ● مناسب هر لنگه به وزن ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب هر لنگه به عرض حداکثر ۳ متر ● بدون نیاز به قفل برقی تا عرض هر لنگه ۲٫۵ متر ● تردد حداکثر ۱۸ مرتبه در ساعت ● کاربرد مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  جک درب دو لنگه پارکینگ ۴۱۲ ایمن فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر بدون قفل برقی ● دارای قفل موتور دوطرفه
  نمایش سریع محصول
 • جک درب دو لنگه برقی پارکینگ ۴۰۲SBS ایمن فک

  191,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۳ متر (نیاز به نصب قفل برقی) ● تعداد تردد ۵۵ مرتبه در ساعت ● IP55
  نمایش سریع محصول
 • جک و ریموت درب دو لنگه ۴۰۰SBS ایمن فک

  285,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۷۸۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۷ متر (نیاز به نصب قفل برقی) ● تعداد تردد نامحدود
  نمایش سریع محصول
 • جک درب دو لنگه پارکینگ اتوماتیک ۴۰۰SB ایمن فک

  279,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی (۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۶۵۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۴ متر (نیاز به نصب قفل برقی) ● تعداد تردد نا محدود IP55
  نمایش سریع محصول
 • جک درب دو لنگه برقی ۴۰۰CBACایمن فک

  295,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۶۵۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۲٫۲ متر ● تعداد تردد نامحدود ● دارای قفل موتور دوطرفه ● IP55
  نمایش سریع محصول
 • جک اتوماتیک درب تک لنگه پارکینگ Gbat 400 جنیوس ایتالیا

  63,000,000 ریال
  ● اپراتورهای درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) ● مناسب هر لنگه به وزن ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب هر لنگه به عرض حداکثر ۴ متر ● بدون نیاز به قفل برقی تا عرض هر لنگه ۲٫۵ متر ● تردد حداکثر ۱۸ مرتبه در ساعت ● کاربرد مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • جک برقی درب تک لنگه پارکینگ Gbat 300 جنیوس ایتالیا

  48,000,000 ریال
  ● اپراتورهای درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) ● مناسب هر لنگه به وزن ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب هر لنگه به عرض حداکثر ۳ متر ● بدون نیاز به قفل برقی تا عرض هر لنگه ۲٫۵ متر ● تردد حداکثر ۱۸ مرتبه در ساعت ● کاربرد مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • جک درب دو لنگه بازکن برقی ۴۲۲ CBAC ایمن فک

  178,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۵۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر ● تعداد تردد ۵۵ مرتبه در ساعت ● دارای قفل موتور دو طرفه
  نمایش سریع محصول
 • جک درب تک لنگه پارکینگ ۴۱۲ ایمن فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر بدون قفل برقی ● دارای قفل موتور دوطرفه
  نمایش سریع محصول
 • جک درب تک لنگه برقی پارکینگ ۴۰۲SBS ایمن فک

  131,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۳ متر (نیاز به نصب قفل برقی) ● تعداد تردد ۵۵ مرتبه در ساعت ● IP55
  نمایش سریع محصول
 • جک درب دو لنگه اتوماتیک ۴۰۲CBC ایمن فک

  144,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر ● تعداد تردد ۵۵ مرتبه در ساعت ● دارای قفل موتور یک طرفه در حالت بسته
  نمایش سریع محصول
 • جک و ریموت درب تک لنگه ۴۰۰SBS ایمن فک

  184,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۷۸۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۷ متر (نیاز به نصب قفل برقی) ● تعداد تردد نامحدود
  نمایش سریع محصول
 • جک درب تک لنگه پارکینگ اتوماتیک ۴۰۰SB ایمن فک

  182,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی (۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۶۵۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۴ متر (نیاز به نصب قفل برقی) ● تعداد تردد نا محدود IP55
  نمایش سریع محصول
 • جک درب تک لنگه برقی ۴۰۰CBACایمن فک

  188,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۶۵۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۲٫۲ متر ● تعداد تردد نامحدود ● دارای قفل موتور دوطرفه ● IP55
  نمایش سریع محصول
 • جک و ریموت درب پارکینگ ۳۹۱ ایمن فک دولنگه

  89,000,000 ریال
  ● اپراتور الکترومکانیک مناسب درب لولایی (۲۴ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۲۵۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۲ متر ● دارای باتری اضطراری ● تعداد تردد ۸۰ مرتبه در روز ● دارای قفل موتور دوطرفه
  نمایش سریع محصول
 • جک ریلی FALCON M14C جنیوس ایتالیا

  144,000,000 ریال
  ● اپراتورهای الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) ● مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر۱۴۰۰ کیلوگرم ● مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا ● تردد حداکثر ۳۰ مرتبه در ساعت ● کاربرد مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • جک ریلی FALCON M8C جنیوس ایتالیا

  94,000,000 ریال
  ● پراتورهای الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) ● مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر ۸۰۰ کیلوگرم ● مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا ● تردد حداکثر ۳۰ مرتبه در ساعت ● کاربرد مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • جک ریلی FALCON M5C جنیوس ایتالیا

  84,000,000 ریال
  ● اپراتورهای الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) ● مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر ۵۰۰ کیلوگرم ● مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا ● تردد حداکثر ۲۰ مرتبه در ساعت ● کاربرد مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • جک درب اتوماتیک کشویی C720 برند فک

  89,000,000 ریال
  ● اپراتور الکترومکانیک مناسب درب های ریلی (۲۴ ولت) ● تعداد تردد نامحدود ● مناسب درب به وزن حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم ● کاربرد مسکونی ● دارای باتری اضطراری
  نمایش سریع محصول
 • جک درب اتوماتیک ریلی C850 برند فک

  435,000,000 ریال
  ● سریعترین اپراتور الکترومکانیک درب کشویی دنیا با سرعت ۱٫۵ متر بر ثانیه (۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثر ۱۸۰۰ کیلوگرم ● تعداد تردد نامحدود ● کاربری مسکونی و صنعتی
  نمایش سریع محصول
 • جک درب اتوماتیک ریلی ۸۸۴ برند فک

  504,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب های کشویی(۴۰۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثر ۳۵۰۰ کیلوگرم ● تعداد تردد نامحدود ● دارای ۲ عدد کلاچ و گیربکس شناور در روغن ● برق ورودی ۳ فاز ● کاربری مسکونی و صنعتی
  نمایش سریع محصول
 • جک درب اتوماتیک ریلی ۸۴۴ برند فک

  186,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب های کشویی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثر ۱۸۰۰ کیلوگرم ● تعداد تردد ۷۰ مرتبه در ساعت ● دارای کلاچ و گیربکس شناور در روغن ● کاربری مسکونی و صنعتی
  نمایش سریع محصول
 • جک درب اتوماتیک کشویی ۷۴۶ برند فک

  135,000,000 ریال
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب های کشویی (۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثر ۶۰۰ کیلوگرم ● تعداد تردد ۷۰ مرتبه در ساعت ● دارای کلاچ و گیربکس شناور در روغن ● کاربری مسکونی و صنعتی
  نمایش سریع محصول
 • جک درب کشویی اتوماتیک ۷۴۱ برند فک

  103,000,000 ریال
  ● اپراتور الکترومکانیک مناسب درب های کشویی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثر ۹۰۰ کیلوگرم ● تعداد تردد ۳۰ مرتبه در ساعت ● گیربکس معمولی ● کاربر مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • حراج!

  جک درب اتوماتیک کشویی ۷۴۰ برند فک

  93,000,000 ریال 93,000,000 ریال
  ● اپراتور الکترومکانیک مناسب درب های کشویی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثر ۵۰۰ کیلوگرم ● تعداد تردد ۲۰ مرتبه در ساعت ● گیربکس معمولی ● کاربر مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • جک اتوماتیک درب پارکینگ Gbat 400 جنیوس ایتالیا

  تماس بگیرید
  ● اپراتورهای درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) ● مناسب هر لنگه به وزن ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب هر لنگه به عرض حداکثر ۴ متر ● بدون نیاز به قفل برقی تا عرض هر لنگه ۲٫۵ متر ● تردد حداکثر ۱۸ مرتبه در ساعت ● کاربرد مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • جک برقی درب پارکینگ Gbat 300 جنیوس ایتالیا

  تماس بگیرید
  ● اپراتورهای درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) ● مناسب هر لنگه به وزن ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب هر لنگه به عرض حداکثر ۳ متر ● بدون نیاز به قفل برقی تا عرض هر لنگه ۲٫۵ متر ● تردد حداکثر ۱۸ مرتبه در ساعت ● کاربرد مسکونی
  نمایش سریع محصول
 • جک درب اتوماتیک پارکینگ زیرسطحی ۷۷۰N قفل برقی فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور زیرسطحی ● اپراتور الکترومکانیک مناسب درب لولایی (۲۴ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۵۰۰ کیلوگرم ● تعداد تردد ۳۰ مرتبه در ساعت ● دارای قفل برقی
  نمایش سریع محصول
 • جک درب اتوماتیک پارکینگ زیرسطحی ۷۷۰N فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور زیرسطحی ● اپراتور الکترومکانیک مناسب درب لولایی (۲۴ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۵۰۰ کیلوگرم ● تعداد تردد ۳۰ مرتبه در ساعت
  نمایش سریع محصول
 • درب بازکن برقی ۴۲۲ CBAC فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۵۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر ● تعداد تردد ۵۵ مرتبه در ساعت ● دارای قفل موتور دو طرفه
  نمایش سریع محصول
 • جک درب پارکینگ ۴۱۲ قفل برقی فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر ۲٫۵ متر در صورت نصب قفل برقی ● تعداد تردد ۱۸ مرتبه در ساعت ● دارای قفل موتور دوطرفه
  نمایش سریع محصول
 • جک درب پارکینگ ۴۱۲ فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور درب اتوماتیک پارکینگی الکترومکانیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۳۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر بدون قفل برقی ● دارای قفل موتور دوطرفه
  نمایش سریع محصول
 • جک درب برقی پارکینگ ۴۰۲SBS برند فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۳ متر (نیاز به نصب قفل برقی) ● تعداد تردد ۵۵ مرتبه در ساعت ● IP55
  نمایش سریع محصول
 • جک درب اتوماتیک ۴۰۲CBC برند فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر ● تعداد تردد ۵۵ مرتبه در ساعت ● دارای قفل موتور یک طرفه در حالت بسته
  نمایش سریع محصول
 • جک و ریموت درب ی ۴۰۰SBS برند فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۷۸۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۷ متر (نیاز به نصب قفل برقی) ● تعداد تردد نامحدود
  نمایش سریع محصول
 • جک درب پارکینگ اتوماتیک ۴۰۰SB بند فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی (۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۶۵۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۴ متر (نیاز به نصب قفل برقی) ● تعداد تردد نا محدود IP55
  نمایش سریع محصول
 • جک درب برقی ۴۰۰CBAC برند فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۶۵۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۲٫۲ متر ● تعداد تردد نامحدود ● دارای قفل موتور دوطرفه ● IP55
  نمایش سریع محصول
 • جک و ریموت درب پارکینگ ۳۹۱ قفل برقی فک

  تماس بگیرید
  ● اپراتور الکترومکانیک مناسب درب لولایی (۲۴ ولت) ● مناسب درب به وزن حداکثرهر لنگه ۲۵۰ کیلوگرم ● مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه 2/5 قفل برقی ● دارای باتری اضطراری ● تعداد تردد ۸۰ مرتبه در روز ● دارای قفل موتور دوطرفه
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها