دیوار پوش آجری

13 کالا

 • آجر رستیک آتریسا کد R40 رنگ اُکر(تیره-روشن)

  750,000 ریال
  • تنوع رنگ (چهار رنگ) • مقاوم در برابر رطوبت، سرما و گرما • استحکام و دوام زیاد • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف • بصورت دستی تولید می شود • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر رستیک آتریسا کد R30 رنگ اُخرا و اُکر(تیره-روشن)

  750,000 ریال
  • تنوع رنگ (چهار رنگ) • مقاوم در برابر رطوبت، سرما و گرما • استحکام و دوام زیاد • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف • بصورت دستی تولید می شود • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر رستیک آتریسا کد R20 رنگ اُخرا(تیره-روشن)

  750,000 ریال
  • تنوع رنگ (چهار رنگ) • مقاوم در برابر رطوبت، سرما و گرما • استحکام و دوام زیاد • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف • بصورت دستی تولید می شود • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر رستیک آتریسا کد R10 رنگ اُخرا و اُکر

  750,000 ریال
  • تنوع رنگ (چهار رنگ) • مقاوم در برابر رطوبت، سرما و گرما • استحکام و دوام زیاد • قابل استفاده در نمای داخلی و بیرونی • قابلیت نصب تلویزیون، تابلو و.. بر روی آن • قابل استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف • بصورت دستی تولید می شود • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر دکوراتیو آتریسا کد bh20 رنگ مشکی

  600,000 ریال
  • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم) • نصب آسان و زمان کم نصب (برای نصب آجر دکوراتیو زمان زیادی نیاز نیست) • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما • تلویزیون، تابلو و ساعت دیواری و بدون مشکل بر روی آن نصب می شود • عایق صوتی و حرارتی (حفظ دمای خانه ) • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر دکوراتیو آتریسا کد bh265 رنگ ترکیبی

  600,000 ریال
  • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم) • نصب آسان و زمان کم نصب (برای نصب آجر دکوراتیو زمان زیادی نیاز نیست) • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما • تلویزیون، تابلو و ساعت دیواری و بدون مشکل بر روی آن نصب می شود • عایق صوتی و حرارتی (حفظ دمای خانه ) • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر دکوراتیو آتریسا کد bh3004 رنگ اُخرا

  600,000 ریال
  • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم) • نصب آسان و زمان کم نصب (برای نصب آجر دکوراتیو زمان زیادی نیاز نیست) • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما • تلویزیون، تابلو و ساعت دیواری و بدون مشکل بر روی آن نصب می شود • عایق صوتی و حرارتی (حفظ دمای خانه ) • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر دکوراتیو آتریسا کد bh84 رنگ کرم و قهوه‌ای

  600,000 ریال
  • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم) • نصب آسان و زمان کم نصب (برای نصب آجر دکوراتیو زمان زیادی نیاز نیست) • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما • تلویزیون، تابلو و ساعت دیواری و بدون مشکل بر روی آن نصب می شود • عایق صوتی و حرارتی (حفظ دمای خانه ) • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر دکوراتیو آتریسا کد bh745 رنگ قهوه‌ای

  600,000 ریال
  • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم) • نصب آسان و زمان کم نصب (برای نصب آجر دکوراتیو زمان زیادی نیاز نیست) • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما • تلویزیون، تابلو و ساعت دیواری و بدون مشکل بر روی آن نصب می شود • عایق صوتی و حرارتی (حفظ دمای خانه ) • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر دکوراتیو آتریسا کد bh12 رنگ سفید طوسی

  600,000 ریال
  • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم) • نصب آسان و زمان کم نصب (برای نصب آجر دکوراتیو زمان زیادی نیاز نیست) • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما • تلویزیون، تابلو و ساعت دیواری و بدون مشکل بر روی آن نصب می شود • عایق صوتی و حرارتی (حفظ دمای خانه ) • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر دکوراتیو آتریسا کد bh37 رنگ کرم

  600,000 ریال
  • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم) • نصب آسان و زمان کم نصب (برای نصب آجر دکوراتیو زمان زیادی نیاز نیست) • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما • تلویزیون، تابلو و ساعت دیواری و بدون مشکل بر روی آن نصب می شود • عایق صوتی و حرارتی (حفظ دمای خانه ) • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر دکوراتیو آتریسا کد bh40 رنگ قهوه‌ای روشن

  600,000 ریال
  • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم) • نصب آسان و زمان کم نصب (برای نصب آجر دکوراتیو زمان زیادی نیاز نیست) • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما • تلویزیون، تابلو و ساعت دیواری و بدون مشکل بر روی آن نصب می شود • عایق صوتی و حرارتی (حفظ دمای خانه ) • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
 • آجر دکوراتیو آتریسا کد bh10 رنگ سفید

  570,000 ریال
  • سبک، زیبا و بادوام (هر مترمربع ۱۵ کیلوگرم) • نصب آسان و زمان کم نصب (برای نصب آجر دکوراتیو زمان زیادی نیاز نیست) • مقاوم در برابر رطوبت ، سرما و گرما • تلویزیون، تابلو و ساعت دیواری و بدون مشکل بر روی آن نصب می شود • عایق صوتی و حرارتی (حفظ دمای خانه ) • بسته بندی مناسب جهت حمل و نقل
88773398 - 021
پیگیری سفارش
شگفت انگیز ها