سنگ ورقه ای

12 کالا

 • سنگ ورقه ای آبی فیروزه ای قم

  سنگ ورقه ای آبی فیروزه ای قم

  2,800,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای آتشفشانی کردستان

  سنگ ورقه ای آتشفشانی کردستان

  3,500,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای شکلاتی کاشان

  سنگ ورقه ای شکلاتی کاشان

  3,200,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای قرمز مشهد

  سنگ ورقه ای قرمز مشهد

  3,000,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای زرد سمنان

  سنگ ورقه ای زرد سمنان

  2,800,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای مشکی پولکی مشهد

  1,400,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای قرمز جگری مشهد

  سنگ ورقه ای قرمز جگری مشهد

  1,400,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای زرد مشهد

  سنگ ورقه ای زرد مشهد

  1,400,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای قرمز سیلیسی سبزوار

  1,500,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای شکلاتی سیلیسی سبزوار

  1,500,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای صورتی سیلیسی سبزوار

  1,500,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
 • سنگ ورقه ای بنفش سیلیسی سبزوار

  1,500,000 ریال
  ● فروش بر حسب تن ● مناسب برای دیوار ● سنگ نما ● تولید شن و ماسه شکسته ● چینش دیوار سنگی ● نمای محوطه ویلا و پارک ● قیمت مناسب ● کیفیت و استحکام مطلوب ● مورد استفاده مستقیم بدون تغییر و ساب ● سنگ فرش معابر و پیاده روها ● تهیه آبشارهای مصنوعی ساحل سازی
88773398 - 021
پیگیری سفارش
شگفت انگیز ها