سنگ سمنت پلاست

30 کالا

 • سمنت پلاست مدل کوبیک 43*43

  سمنت پلاست مدل کوبیک ۴۳*۴۳

  850,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان ● مقاوم در برابر اشعه UV
 • سمنت پلاست مدل الماس 40*40سمنت پلاست مدل الماس 40*40

  سمنت پلاست مدل الماس ۴۰*۴۰

  850,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان ● مقاوم در برابر اشعه UV
 • سمنت پلاست مدل لوتوس 40*40

  سمنت پلاست مدل لوتوس ۴۰*۴۰

  850,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان ● مقاوم در برابر اشعه UV
 • سمنت پلاست مدل پارکت 60*15

  سمنت پلاست مدل پارکت ۶۰*۱۵

  850,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان ● مقاوم در برابر اشعه UV
 • سمنت پلاست مدل نیلوفر 45*45

  سمنت پلاست مدل نیلوفر ۴۵*۴۵

  850,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان ● مقاوم در برابر اشعه UV
 • سمنت پلاست مدل مینیاتور 60*40

  سمنت پلاست مدل مینیاتور ۶۰*۴۰

  850,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان ● مقاوم در برابر اشعه UV
 • سمنت پلاست مدل صخره ای 70*40

  سمنت پلاست مدل صخره ای ۷۰*۴۰

  850,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان ● مقاوم در برابر اشعه UV
 • سمنت پلاست مدل صخره ای

  سمنت پلاست مدل صخره ای

  850,000 ریال
  سمنت پلاست مدل صخره ای
 • سمنت پلاست مدل لوتوس

  سمنت پلاست مدل لوتوس

  850,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان ● مقاوم در برابر اشعه UV
 • سنگ پلیمری سفید مدل SLN

  سنگ پلیمری سفید مدل SLN

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری بژ مدل SLN

  سنگ پلیمری بژ مدل SLN

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل MA 18

  سنگ پلیمری مدل MA 18

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل HR 226

  سنگ پلیمری مدل HR 226

  1,500,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل AK 25

  سنگ پلیمری مدل AK 25

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل AK 18

  سنگ پلیمری مدل AK 18

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل OL 25

  سنگ پلیمری مدل OL 25

  1,500,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل PA 25

  سنگ پلیمری مدل PA 25

  1,500,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل AN 18

  سنگ پلیمری مدل AN 18

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل SBP 25

  سنگ پلیمری مدل SBP 25

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری یاسی مدل SLN

  سنگ پلیمری یاسی مدل SLN

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری بژ مدل TAR

  سنگ پلیمری بژ مدل TAR

  1,500,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل MAD 25

  سنگ پلیمری مدل MAD 25

  1,300,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری بژ مدل SAR

  سنگ پلیمری بژ مدل SAR

  1,500,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری سفید مدل AND 25

  سنگ پلیمری سفید مدل AND 25

  1,200,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری سفید مدل AND 18

  سنگ پلیمری سفید مدل AND 18

  1,200,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری سفید مدل HR

  سنگ پلیمری سفید مدل HR

  1,500,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل GN 25

  سنگ پلیمری مدل GN 25

  1,500,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری مدل GN 18

  1,500,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری سفید مدل NA

  سنگ پلیمری سفید مدل NA

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
 • سنگ پلیمری بژ مدل NA

  سنگ پلیمری بژ مدل NA

  900,000 ریال
  ● قیمت کمتر نسبت به سنگ طبیعی ● وزن پایین ● عایق صوت و حرارت ● نمای زیبا و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ● فرسایش کمتر ● تنوع در رنگ و طرح ● نصب آسان ● مقاومت خمشی بالا ● فاقد تخلخل و جذب آب ● استحکام و انسجام بالا ● قابلیت سوراخکاری و برشکاری آسان
88773398 - 021
پیگیری سفارش
شگفت انگیز ها