56 کالا

 • ابر روان کننده، فوق کاهنده آب و کندگیر کننده بتن پارسه مدل Plastit SPCR بشکه 240 کیلویی

  90,000 ریال
  پلاستیت SPCR یک ابر روان کننده دیرگیر قوی بتن بر پایه پلی‌کربوکسیلات اتر است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سیمان کمتر از ۴۰% در هوای گرم می‌باشد. پلاستیت SPCR با پخش شوندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • ابر روان کننده، فوق کاهنده آب و کندگیر کننده بتن پارسه مدل Plastit SPCR گالن 24 کیلویی

  90,000 ریال
  پلاستیت SPCR یک ابر روان کننده دیرگیر قوی بتن بر پایه پلی‌کربوکسیلات اتر است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سیمان کمتر از ۴۰% در هوای گرم می‌باشد. پلاستیت SPCR با پخش شوندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • تندگیر کننده و ضد یخ فاقد کلر بتن پارسه مدل Plastit NCl بشکه 240 کیلویی

  30,000 ریال
  پلاستیت NCl یک افزودنی زودگیرکننده جهت بتن ریزی در سرما می‌باشد. پلاستیت NCl با مکانیسم افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان، سرعت گیرش اولیه و ثانویه بتن را بالا برده و مانع از جدائی سنگدانه (Segregation) و آب انداختگی(Bleeding) در بتن شده و باعث افزایش کیفیت بتن نهایی و عمر بتن می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • تندگیر کننده و ضد یخ فاقد کلر بتن پارسه مدل Plastit NCl گالن 24 کیلویی

  30,000 ریال
  پلاستیت NCl یک افزودنی زودگیرکننده جهت بتن ریزی در سرما می‌باشد. پلاستیت NCl با مکانیسم افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان، سرعت گیرش اولیه و ثانویه بتن را بالا برده و مانع از جدائی سنگدانه (Segregation) و آب انداختگی(Bleeding) در بتن شده و باعث افزایش کیفیت بتن نهایی و عمر بتن می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • تندگیر کننده پودری شاتکریت بتن پارسه مدل Plastit Sprayset

  50,000 ریال
  پلاستیت Sprayset یک افزودنی زودگیرکننده پودری بوده که جهت شاتکریت مورد استفاده قرار می گیرد. این افزودنی با تسریع واکنش هیدراتاسیون سیمان گیرش اولیه را شدیداً تسریع می‌کند.
  نمایش سریع محصول
 • فوق روان کننده و فوق کاهنده آب بتن پارسه مدل Plastit SPN1 بشکه 240 کیلویی

  65,000 ریال
  پلاستیت SPN1 یک فوق روان کننده قوی بتن بر پایه پلی‌نفتالن سولفونات است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سیمان بیشتر از ۴۰‌% در هوای معتدل می‌باشد. پلاستیت SPN1 با خاصیت پخش کنندگی مناسب، باعث یکنواختی بتن نهایی می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • فوق روان کننده و فوق کاهنده آب بتن پارسه مدل Plastit SPN1 گالن 24 کیلویی

  50,000 ریال
  پلاستیت SPN1 یک فوق روان کننده قوی بتن بر پایه پلی‌نفتالن سولفونات است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سیمان بیشتر از ۴۰‌% در هوای معتدل می‌باشد. پلاستیت SPN1 با خاصیت پخش کنندگی مناسب، باعث یکنواختی بتن نهایی می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • زودگیر بتن غیر مسلح و ملات و ضد یخ بتن پارسه مدل Plastit CL بشکه 240 کیلویی

  30,000 ریال
  پلاستیت Cl یک افزودنی زودگیرکننده جهت بتن ریزی در سرما می‌باشد. این افزودنی حاوی یون کلرید بوده و توصیه می‌شود برای بتن‌های غیر مسلح استفاده شود
  نمایش سریع محصول
 • زودگیر بتن غیر مسلح و ملات و ضد یخ بتن پارسه مدل Plastit CL گالن 24 کیلویی

  30,000 ریال
  پلاستیت Cl یک افزودنی زودگیرکننده جهت بتن ریزی در سرما می‌باشد. این افزودنی حاوی یون کلرید بوده و توصیه می‌شود برای بتن‌های غیر مسلح استفاده شود
  نمایش سریع محصول
 • فوق روان کننده، فوق کاهنده آب و زودگیر کننده بتن پارسه مدل Plastit SPNA بشکه 240 کیلویی

  65,000 ریال
  پلاستیت SPNA یک فوق روان کننده زود گیر بتن بر پایه پلی‌نفتالن سولفونات است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سیمان بالای ۴۰% می‌باشد. پلاستیت SPNA با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • فوق روان کننده، فوق کاهنده آب و زودگیر کننده بتن پارسه مدل Plastit SPNA گالن 24 کیلویی

  65,000 ریال
  پلاستیت SPNA یک فوق روان کننده زود گیر بتن بر پایه پلی‌نفتالن سولفونات است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سیمان بالای ۴۰% می‌باشد. پلاستیت SPNA با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • ابر روان کننده و فوق کاهنده آب بتن پارسه مدل Plastit SPC10 بشکه 240 کیلویی

  90,000 ریال
  پلاستیت SPC10 یک ابر روان کننده قوی بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سیمان کمتر از ۴۰% می‌باشد. پلاستیت SPC10 با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • ابر روان کننده و فوق کاهنده آب بتن پارسه مدل Plastit SPC10 گالن 24 کیلویی

  90,000 ریال
  پلاستیت SPC10 یک ابر روان کننده قوی بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سیمان کمتر از ۴۰% می‌باشد. پلاستیت SPC10 با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می‌شود.
  نمایش سریع محصول
 • روان کننده و کاهنده آب بتن پارسه مدل Plastit L1 گالن 240 کیلویی

  50,000 ریال
  پلاستیت L1 یک روان کننده و کاهنده آب بر پایه لیگنو‌سولفونات مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای ۴۵% و دمای معتدل می‌باشد. پلاستیت L1 با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی با استانداردهای ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.
  نمایش سریع محصول
 • روان کننده و کاهنده آب بتن پارسه مدل Plastit L1 گالن 24 کیلویی

  50,000 ریال
  پلاستیت L1 یک روان کننده و کاهنده آب بر پایه لیگنو‌سولفونات مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای ۴۵% و دمای معتدل می‌باشد. پلاستیت L1 با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی با استانداردهای ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.
  نمایش سریع محصول
 • روان کننده بتن پارسه مدل Plastit PG06 گالن 200 کیلویی

  50,000 ریال
  روان کننده های بتن و یا فوق روان کننده های بتن جزو مواد افزودنی به بتن هستند که باعث افزایش خاصیت و کارایی بتن می شوند همچنین در واقع انها باعث کاهندگی اب بتن خواهند شد و از انها با عنوان کاهنده اب بتن نیز یاد می شود که در واقع یکی از پرکاربردترین مواد افزودنی به بتن هستند .
  نمایش سریع محصول
 • روان کننده بتن پارسه مدل Plastit PG06 گالن 20 کیلویی

  50,000 ریال
  روان کننده های بتن و یا فوق روان کننده های بتن جزو مواد افزودنی به بتن هستند که باعث افزایش خاصیت و کارایی بتن می شوند همچنین در واقع انها باعث کاهندگی اب بتن خواهند شد و از انها با عنوان کاهنده اب بتن نیز یاد می شود که در واقع یکی از پرکاربردترین مواد افزودنی به بتن هستند .
  نمایش سریع محصول
 • پودر ترمیم کننده ویژه بتن ایستا بتن (الیاف دار)

  تماس بگیرید
  سوپر پودر ترمیم کننده بتن ویژه ملاتی یک جزئی پایه سیمانی که با الیاف پلی پروپیلن ، لاتکس و رزینهای پودری محلول در آب تقویت شده وبرای مصرف کافیست آب به آن اضافه شود . این ملات قدرت چسبندگی فوق العاده زیادی دارد و دربرابر سیکلهای سرما و گرما ، ترک خوردگی و حملات شیمیایی و نمکها مقاوم می باشد. …موارد مصرف مرمت و بازسازی سازه های بتن مانند پل…
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  منبسط كننده بتن ایستا بتن مدل G2

  تماس بگیرید
  بتن پس از گيرش دچار جمع شدگي مي شود. در مواردي كه اين پديده مشكل ساز است براي جبران جمع شدگي و در صورت لزوم ايجاد انبساط از افزودني منبسط كننده بتن استفاده مي شود. منبسط كننده بتن پودري است كه به هنگام تهيه بتن به آن اضافه مي شود و علاوه بر ايجاد انبساط در بتن سبب كاهش آب مصرفي ، رواني بتن ، جلوگيري از آب انداختن، جلوگيري…
  نمایش سریع محصول
 • منبسط كننده بتن ایستا بتن مدل G1

  تماس بگیرید
  بتن پس از گيرش دچار جمع شدگي مي شود. در مواردي كه اين پديده مشكل ساز است براي جبران جمع شدگي و در صورت لزوم ايجاد انبساط از افزودني منبسط كننده بتن استفاده مي شود. منبسط كننده بتن پودري است كه به هنگام تهيه بتن به آن اضافه مي شود و علاوه بر ايجاد انبساط در بتن سبب كاهش آب مصرفي ، رواني بتن ، جلوگيري از آب انداختن، جلوگيري…
  نمایش سریع محصول
 • واتر پروف بتن مایع ZWP-L گالن 20 لیتری

  واتر پروف بتن مایع ZWP-L گالن 20 لیتری

  تماس بگیرید
  مهمترین علت عدم مقاومت بتن در مقابل نفوذ آب و سایر عوامل شیمیایی نداشتن فشـردگی لازم و وجود خلل و فرج در بتن می باشد. افزودنی واترپروف با ایجاد فشردگی بیشتر در بتن مقاومت آن را در مقابل نفوذ آب و املاح شیمیایی تا چند برابر افزایش داده و به علت کاهش میزان آب مصرفی از ایجاد فضاهای خالی و منافذ ریز و همچنین ترك خوردگی بتن جلوگیری می نماید.
  نمایش سریع محصول
 • سخت کننده سطح بتن ZSH-1 گالن 4 کیلویی

  سخت کننده سطح بتن ZSH-1 گالن 200 کیلویی

  تماس بگیرید
  سخت کننده ZSH-1مایعی سیلیکاتی است که با خمیر سیمان وارد واکنش شیمیایی شده و تشکیل لایه‌ای سخت می دهد. سخت شدن بتن باعث نفوذ ناپذیر شدن آن و در نتیجه افزایش مقاومت سطوح بتنی در مقابل نفوذ آب، مواد شیمیایی، روغن و مواد نفتی و همچنین جلوگیری از ایجاد گرد و غبار می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • سخت کننده سطح بتن ZSH-1 گالن 4 کیلویی

  سخت کننده سطح بتن ZSH-1 گالن 20 کیلویی

  تماس بگیرید
  سخت کننده ZSH-1مایعی سیلیکاتی است که با خمیر سیمان وارد واکنش شیمیایی شده و تشکیل لایه‌ای سخت می دهد. سخت شدن بتن باعث نفوذ ناپذیر شدن آن و در نتیجه افزایش مقاومت سطوح بتنی در مقابل نفوذ آب، مواد شیمیایی، روغن و مواد نفتی و همچنین جلوگیری از ایجاد گرد و غبار می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • سخت کننده سطح بتن ZSH-1 گالن 4 کیلویی

  سخت کننده سطح بتن ZSH-1 گالن 4 کیلویی

  تماس بگیرید
  سخت کننده ZSH-1مایعی سیلیکاتی است که با خمیر سیمان وارد واکنش شیمیایی شده و تشکیل لایه‌ای سخت می دهد. سخت شدن بتن باعث نفوذ ناپذیر شدن آن و در نتیجه افزایش مقاومت سطوح بتنی در مقابل نفوذ آب، مواد شیمیایی، روغن و مواد نفتی و همچنین جلوگیری از ایجاد گرد و غبار می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  واترپروف نمای ژیکا سیلر

  تماس بگیرید
  ژیکا سیلر یک پوشش سیلیکونی بر پایه ترکیبات سیلان سیلوکســان است . این پوشش پس از اعمال بر روی سطح به داخل آن نفوذ کرده و باعث کم شدن جذب آب آن به میزان بیش از 80درصد می شود. ژیکا سیلر باعث گرفتن منافذ نشده و مانع از تنفس سطح و خارج شدن بخار آب از آن نمی شود.
  نمایش سریع محصول
 • آب بند کننده واتراستاپ

  تماس بگیرید
  واتراستاپهای تولیدی این شرکت از جنس PVCقابل انعطاف و با استفاده از بهترین مواد اولیه و افزودنی‌های مورد نیاز جهت بالابردن مقاومت و دوام آن در شرایط سخت آب و هوایی، سیکلهای گرما و سرما و تابش نور خورشید تولید می شوند . این واتراستاپها در ابعاد و اندازه‌های مختلف و شـکلهای گوناگون در ضخامتهای متفاوت تولید می شوند.
  نمایش سریع محصول
 • آنی گیر ژیکاپلاگ کیسه 25 کیلویی

  تماس بگیرید
  ژیکا پلاگ یک آنی گیر پایه سیمانی است که برای جلوگیری از نشت شدید آب در سازه‌های بتنی، منابع و مخازن آب، زیرزمین‌ها و به طورکلی کلیه مواردیکه نیاز به جلوگیری موقت یا دائم نشت آب باشد استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • آنی گیر ژیکاپلاگ کیسه 5 کیلویی

  تماس بگیرید
  ژیکا پلاگ یک آنی گیر پایه سیمانی است که برای جلوگیری از نشت شدید آب در سازه‌های بتنی، منابع و مخازن آب، زیرزمین‌ها و به طورکلی کلیه مواردیکه نیاز به جلوگیری موقت یا دائم نشت آب باشد استفاده می شود.
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  آنی گیر سیمان ZQS-1 بشکه 250 لیتری

  تماس بگیرید
  آنی گیر ZQSمحلولی است که پس از اضافه شدن به سیمان باعث کاهش زمان گیرش آن به کمتر از یک دقیقه می گردد. از این محلول برای جلوگیری از نشت شدید آب در سازه‌های بتنی، منابع و مخازن، زیرزمینها و به طورکلی کلیه مواردی که نیاز به جلوگیری موقت و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  آنی گیر سیمان ZQS-1 گالن 25 لیتری

  تماس بگیرید
  آنی گیر ZQSمحلولی است که پس از اضافه شدن به سیمان باعث کاهش زمان گیرش آن به کمتر از یک دقیقه می گردد. از این محلول برای جلوگیری از نشت شدید آب در سازه‌های بتنی، منابع و مخازن، زیرزمینها و به طورکلی کلیه مواردی که نیاز به جلوگیری موقت و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  آنی گیر سیمان ZQS-1 گالن 5 لیتری

  تماس بگیرید
  آنی گیر ZQSمحلولی است که پس از اضافه شدن به سیمان باعث کاهش زمان گیرش آن به کمتر از یک دقیقه می گردد. از این محلول برای جلوگیری از نشت شدید آب در سازه‌های بتنی، منابع و مخازن، زیرزمینها و به طورکلی کلیه مواردی که نیاز به جلوگیری موقت و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد.
  نمایش سریع محصول
 • ملات تعمیراتی نفوذگر ژیکانیت

  تماس بگیرید
  ملات تعمیراتی ژیکانیت با داشتن خاصیت نفوذی علاوه بر ایجاد چسبندگی بالا، موجب آب بندی قطعات شده و خود نیز مقاومت فشاری و سایشی زیادی دارد. این ملات یک جزئی آب پایه بوده و جانشین مناسبی برای سیستم ملات‌های ترمیمی پایه سیمانی و چسب بتن می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • آببند کننده نفوذگر ژیکا ترون

  تماس بگیرید
  ژیکا ترون یک ماده آب بند کننده و محافظ بتن می باشد که پس از اختلاط با آب و اجرا بر روی سطح بتن با آهک آزاد موجود در بتن ترکیب شده و ترکیبات کریستالی رشد یابنده سوزنی شکل و غیرمحلول در آب تشـکیل می دهد که با نفوذ به داخل خلل و فرج حفره‌های بتن باعث انسـداد کامل و آب بندی آن می شود. این ماده در مرکز تحقیقات…
  نمایش سریع محصول
 • آببند کننده ژیکابام سطل 20 کیلویی

  تماس بگیرید
  ژیکا بام پدیده‌ای جدید در صنعت مواد شیمیایی ساختمان اسـت که کارایی زیادی در کارهای سـاختمانی دارد. ژیکا بام با دانش فنی و مواد اولیه شرکت Wackerآلمان بزرگـترین تولیدکننده رزین‌های پودری در دنیا تولید میشـــود و در اصل عایقی رطوبتـی جایگزین قیرگـونی و ایزوگام می باشد که کارکردن با آن بسیار ساده، راحت و بدون دردسرِ خطرات ناشی از آتش سوزی و سوختگی است. تنها کافی است که پودر ژیکا…
  نمایش سریع محصول
 • آببند کننده ژیکابام سطل 4 کیلویی

  تماس بگیرید
  ژیکا بام پدیده‌ای جدید در صنعت مواد شیمیایی ساختمان اسـت که کارایی زیادی در کارهای سـاختمانی دارد. ژیکا بام با دانش فنی و مواد اولیه شرکت Wackerآلمان بزرگـترین تولیدکننده رزین‌های پودری در دنیا تولید میشـــود و در اصل عایقی رطوبتـی جایگزین قیرگـونی و ایزوگام می باشد که کارکردن با آن بسیار ساده، راحت و بدون دردسرِ خطرات ناشی از آتش سوزی و سوختگی است. تنها کافی است که پودر ژیکا…
  نمایش سریع محصول
 • آببند کننده ژیکابام سطل 2 کیلویی

  تماس بگیرید
  ژیکا بام پدیده‌ای جدید در صنعت مواد شیمیایی ساختمان اسـت که کارایی زیادی در کارهای سـاختمانی دارد. ژیکا بام با دانش فنی و مواد اولیه شرکت Wackerآلمان بزرگـترین تولیدکننده رزین‌های پودری در دنیا تولید میشـــود و در اصل عایقی رطوبتـی جایگزین قیرگـونی و ایزوگام می باشد که کارکردن با آن بسیار ساده، راحت و بدون دردسرِ خطرات ناشی از آتش سوزی و سوختگی است. تنها کافی است که پودر ژیکا…
  نمایش سریع محصول
 • آببند کننده ژیکابام سطل 1 کیلویی

  تماس بگیرید
  ژیکا بام پدیده‌ای جدید در صنعت مواد شیمیایی ساختمان اسـت که کارایی زیادی در کارهای سـاختمانی دارد. ژیکا بام با دانش فنی و مواد اولیه شرکت Wackerآلمان بزرگـترین تولیدکننده رزین‌های پودری در دنیا تولید میشـــود و در اصل عایقی رطوبتـی جایگزین قیرگـونی و ایزوگام می باشد که کارکردن با آن بسیار ساده، راحت و بدون دردسرِ خطرات ناشی از آتش سوزی و سوختگی است. تنها کافی است که پودر ژیکا…
  نمایش سریع محصول
 • No thumb

  ماستیک ضدحلال ZFR-1

  تماس بگیرید
  ماستیک ضدحلال ZFR-1یک ماستیک گرم ریز یک جزئی بر پایه قطران و پلیمر می باشد که ضمن داشتن خاصیت کش سانی، در مقابل انواع حلالها و مواد نفتی، بنزین و سوخت هواپیما کاملا مقاوم می باشد.
  نمایش سریع محصول
 • ماستیک سرد ریز ZJF-2

  تماس بگیرید
  ماستیک درزبندی سرد ریز ZJF-2ماستیکی است پلیمری با چسبندگی عالی به انواع مصالح ساختمانی که کاربردهای فراوانی در پرکردن و آب بندی درزها و ترکهای ساختمان دارد. این ماستیک فاقد حلال‌های نفتی است و از قدرت اتصال و انعطاف پذیری بالایی برخوردار است.
  نمایش سریع محصول
 • ماستیک گرم ریز ZHM-1

  تماس بگیرید
  ماستیک ZHM-1یک ماستیک گرم ریز یک جزئی بر پایه قیر اصلاح شـده با لاسـتیک و رزین اسـت که پس از گرم شـدن تا حد روانی در محل موردنظر ریخته می شود. این ماستیک دارای چسبندگی بسیار زیاد به سطح زیرکار بوده و تا چند برابرکش آمده و دوباره به حالت اولیه برمی گردد. از این ماده جهت چسباندن قطعاتی که احتیاج به انعطاف در ناحیه اتصال دارند نیز می توان…
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها