32 کالا

 • گچ ضد آب آتان 20 کیلوگرم

  تماس بگیرید
  • جهت گچ کاری در مناطق مرطوب ،فضای استخر ،جکوزی،آشپزخانه و سرویس های بهداشتی مناسب می باشد • تولید پنل ها و بلوک های گچی مقاوم در برابر آب • قابلیت شستشو • چسبندگی بالا • مقاومت و سختی بالا • درجه سفیدی بالای 97 درصد • بعد از مصرف گچ حدود 5 روز طول می کشد تا به سختی نهایی خود برسد
  نمایش سریع محصول
 • گچ آریا سمنان 30 کیلویی

  تماس بگیرید
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ ارزنده سمنان 30 کیلویی

  تماس بگیرید
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ نمونه سمنان 40 کیلویی

  تماس بگیرید
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ نمونه سمنان 37 کیلویی

  تماس بگیرید
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ نمونه سمنان 33 کیلویی

  تماس بگیرید
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ نمونه سمنان 30 کیلویی

  تماس بگیرید
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ کوه سفید 30 کیلویی

  تماس بگیرید
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 •  گچ خورشید 30 کیلویی

  42,000 ریال
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ سارالیت کناف

  تماس بگیرید
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • دکوپلاست سفیدکاری A2

  تماس بگیرید
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • گچ جبل تهران الک شده 30 کیلویی

  49,000 ریال
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • گچ جبل تهران 30 کیلویی

  43,000 ریال
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • گچ ساوه گیپتون 30 کیلویی

  150,000 ریال
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • گچ میکرونیزه سوپرطلایی ساوه 30 کیلویی

  47,500 ریال
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • سپید گچ ساوه طلایی 30 کیلویی (سایر استانها به غیر از تهران و البرز )

  46,500 ریال
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • سپید گچ ساوه طلایی 30 کیلویی (استان تهران و البرز)

  43,500 ریال
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • گچ حریر 33 کیلویی

  39,000 ریال
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • گچ حریر 30 کیلویی

  37,500 ریال
  • گيرش اوليه ۸- ۱۲ دقيقه، گيرش ثانويه ۲۰ تا ۳۰ دقيقه • قابلیت رطوبت پذیرب پایین • مناسب با هرگونه اقليم وآب وهوا • عدم نياز به الک • مقاومت وسختي بالا • قابلیت تولید در مش ۸۰ • موارد مصرف: • سفید کاری ،پرداخت
  نمایش سریع محصول
 • گچ پلیمری درسا گیپتون 30 کیلویی

  105,000 ریال
  • صرفه جویی در زمان اجرای پروژه • صرفه جویی زیاد در هزینه ها • حذف عملیات زیرسازی جهت گچ کاری •حذف رابیتس کاری • جلوگیری از ترک خوردگی احتمالی سطح گچ کاری شده • جلوگیری از ریزش گچ پس از خشک شدن • امکان اجرای پوشش های مختلف روی گچ گیپتون (مثل رنگ، کاغذ دیواری، دیوار پوش پی وی سی و …) • مطابقت با استاندارد ملی ایران •…
  نمایش سریع محصول
 • گچ درسا ممتاز 30 کیلویی

  49,000 ریال
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ درسا ممتاز 25 کیلویی

  41,000 ریال
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ سوپر متین 33 کیلویی

  47,000 ریال
  • پرداخت ابزار زنی نازک کازی • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ سوپر متین 30 کیلویی

  43,000 ریال
  • سفیدی و شفافیت نسبت به سایر محصولات • گیرش مناسب و فرصت کافی برای پرداخت گچ • بهترین گچ برای سفید کاری و پرداخت و نازک کاری • بدون نیاز به الک(گچ دوسرنده) • سفیدی فوق العاده روی دیوار پس از استفاده گچ • قیمت درب کارخانه قیمت • مناسب نسبت به سایر محصولات به جهت استفاده کامل گچ درون پاکت
  نمایش سریع محصول
 • گچ پرلیتی سریر 30 کیلویی

  گچ پرلیتی سریر 30 کیلویی

  119,000 ریال گرم هر کیسه
  ● مقاومت در برابر آتش ● عدم نیاز به پوشش های ضد حریق ● ضد صوت ● ضد رطوبت ● ضد حریق
  نمایش سریع محصول
 • گچ بتوگیپس سریر 30 کیلویی

  گچ بتوگیپس سریر 30 کیلویی

  9,900 ریال
  ● صداگیر ● مقاوم در برابر سایش ● کارای بالا
  نمایش سریع محصول
 • گچ سبک ماشینی پاششی سریر 30 کیلویی

  گچ سبک ماشینی پاششی سریر 30 کیلویی

  200,000 ریال
  ● قابل انعطاف ● گچ کاری با سرعت بالا و دوریز کم ملات ● خشک شدن سریع ● مقاوم در برابر سایش ● عدم نیاز به پوشش رزینی قبل از رنگ کاری و استفاده به عنوان پوشش ماستیک
  نمایش سریع محصول
 • گچ سیوا سریر کیسه 30 کیلویی

  گچ سیوا سریر کیسه 30 کیلویی

  190,000 ریال
  ● کارای بالا ● قیمت مناسب ● عایق دار ● قابل انعطاف ● مقاوم در برابر سایش ● مقاوم در برابر آتش
  نمایش سریع محصول
 • گچ ساتن سریر کیسه 30 کیلویی

  گچ ساتن سریر کیسه 30 کیلویی

  200,000 ریال
  ● مناسبترین قیمت ● بهترین کیفیت ● گچ نازک کاری ● گچ ابزار زنی
  نمایش سریع محصول
 • گچ میکرونیزه سریر کیسه 30 کیلویی

  گچ میکرونیزه سریر کیسه 30 کیلویی

  49,200 ریال
  ● این محصول به دلیل دانه بندی ریزتر نسبت به انواع گچ معمولی ، از کیفیت بالاتری برخودار است. ● بهترین کیفیت ● مناسب ترین قیمت ● درصد خلوص بسیار ...
  نمایش سریع محصول
 • گچ سفیدکاری سریر کیسه 30 کیلویی

  گچ سفیدکاری سریر کیسه 30 کیلویی

  41,000 ریال
  ● گچ سفیدکاری دیوار ● گچ سفید کار سقف ● زودگیر بودن ● خاصیت ازدیام گچ ● مقاومت در برابر آتش سوزی ● خاضیت پلاستیکی گج ● رنگ پذیری گج
  نمایش سریع محصول
 • گچ لکه گیری سریر کیسه 5 کیلویی

  گچ لکه گیری سریر کیسه 5 کیلویی

  30,000 ریال
  ● لک گیری دیوار گچی ● زودگیر بودن ● خاصیت ازدیام گچ ● مقاومت در برابر آتش سوزی ● خاضیت پلاستیکی گج ● رنگ پذیری گج ● لک گیری دیوارهی ضرب دیده ● لک گیر کردن درزها
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها