11 کالا

 • ناموجــود

  گچبرگ باتیس مدل FR ابعاد 240*120 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  گچبرگ باتیس کد 81003 ابعاد 240*120 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  گچبرگ باتیس کد 81001 ابعاد 240*120 سانتیمتر

  تماس بگیرید
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • گچبرگ باتیس مدل MR کد 200047 ابعاد 240*120 سانتیمتر

  45,360,000 ریال
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • گچبرگ باتیس مدل RG کد 200016 ابعاد 240*120 سانتیمتر

  33,177,600 ریال
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • گچبرگ باتیس مدل RG کد 200015 ابعاد 240*120 سانتیمتر

  42,508,800 ریال
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  گچبرگ کد 81003

  تماس بگیرید
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  گچبرگ کد 81001

  تماس بگیرید
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • گچبرگ کد 200047

  45,360,000 ریال
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • گچبرگ کد 200016

  33,177,600 ریال
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
 • گچبرگ کد 200015

  42,508,800 ریال
  • سادگی کار و اجرا • آماده نصب بدون نیاز به اتلاف وقت جهت ساخت و پرداخت • مقاومت به مواد شیمیایی بسیار • مقــاوم در برابــر رطوبــت • مقـاوم در برابـر حریـق
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها