پاسخگویی شبانه روزی

پاسخگویی شبانه روزی : ثبت سفارش درفروشگاه اینترنتی طاهابازاردرتمامی ساعات شبانه روزوهفت روزهفته  امکان پذیراست ارسال سفارش نیزدرتمامی روزهای هفته انجام  میگیرد(به جزتعطیلات)

همواره با شماره گیری ۰۲۱-۸۸۷۷۳۳۹۸ میتوانید با ما در ارتباط باشید.