با گستردگی حجم محصولات و خدمات ،ارتباط طاها بازار با تولیدکنندگان و تامین کنندگان نیز گسترده تر شده است.این گستردگی طبعاتی نظیر بالا رفتن حجم سفارش ها و بیشتر شدن مشتریان را نیز داشته است.
اینچنین شد که بر آن شدیم واحد مستقل تحقیق و توسعه را راه اندازی نماییم تا با بررسی نیازهای روز بازار و پتانسیل های موجود، به کمک علم و تکنولوژی و نو آوری در جهت بهبود کیفیت محصولات و تبلیغات موثر و به جا فعالیت و ارتباط خود را با تولیدکنندگان، تامین کنندگان و مشتریان ایرانی و حتی خارج از ایران گسترده تر نماییم و با همکاری تامین کنندگان داخلی نیاز مشتریان خارجی و با همکاری تامین کنندگان خارجی نیاز مشتریان داخلی را برآورده سازیم و فعالیت طاها بازار را در سطح بین الملل گسترش دهیم.
در این واحد سعی داریم تا با تحقیق بازار هدف ، ایده پردازی محصول، آزمایش مجصول از نظر کیفی ، جمع آوری و آنالیز فیدبک ها و تغییر در رویه و حتی محصولات خود طبق خواسته و نظر مردم، به طناب ارتباط خود با شما عزیزان گره محکمی بزنیم تا رضایت خاطرتان را جلب نماییم.